Pénzügyi szótár

A hálózatban elhelyezett betétek bevétele, Pénzügyi szótár

Számlapénz külföldi pénznemben, pl.

Devizabetét Forinttól különböző pénznemben betétként elhelyezett pénzösszeg. Devizahitel A forinttól eltérő pénznemben folyósított hitel, illetve a devizában nyilvántartott, de forintban folyósított hitel. E Egységesített betéti kamatlábmutató EBKM A hitelintézeteknek az egyes betétek összehasonlíthatósága érdekében közzé kell tenniük az egységesített betéti kamatlábmutatót EBKM-etamelynek számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő összeg vehető figyelembe ide nem értve az adófizetési kötelezettséget.

Tehát az EBKM segítségével a betét ténylegesen kifizetődő éves kamatát ismerjük meg.

Fogalma[ szerkesztés ] A bank a hitelintézetek közé tartozó olyan pénzügyi intézményamely pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. Legfontosabb tevékenysége hitelek nyújtása és betétek gyűjtése.

Egyszeri betétlekötés A lekötési idő lejártát követően a betét lekötése megszűnik, és látra szóló betétként működik, vagy nem kamatozik tovább. Életbiztosítás Életbiztosítási szerződés alapján a biztosító kötelezettséget vállal a természetes személy biztosított halála, meghatározott életkor vagy időpont elérése vagy más esemény pl.

Bank – Wikipédia

A gyakorlatban azonban az életbiztosítási konstrukciók sokszor nemcsak életbiztosítási, hanem további beépített, jellemzően betegség- illetve balesetbiztosítási elemeket is tartalmaznak.

Életbiztosítással kombinált hitel Olyan hiteltípus, ahol a hitelhez az adós által kötött életbiztosítás is kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztő részletét és az életbiztosítás díját is.

Az életbiztosításban meghatározott események pl. Az életbiztosítás megtakarítási része többféle lehet, pl. Előtörlesztés A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek. Törvényi rendelkezés alapján az előtörlesztés lehetőségét nem lehet kizárni. Általában a szerződésben meghatározott szabályokkal teljesíthető, pl.

a hálózatban elhelyezett betétek bevétele hogyan hozhat létre saját pénzkeresési rendszert az interneten

A piacon több ilyen funkciót nyújtó megoldás létezik, a hálózatban elhelyezett betétek bevétele például a PayPass vagy a PayWave logóval ellátott kártyák. Ezek a kártyák kizárólag a megfelelő emblémával ellátott elfogadóhelyeken használhatóak érintés nélküli vásárlásra.

Bizonyos összeghatár alatt PIN-kód használatát sem igényli. Értékpapír Az értékpapír olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely papíralapú okiratként vagy jogszabályban megjelölt más módon létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként dematerializált értékpapírként a benne foglalt jogot úgy testesíti meg, hogy azt a jogot gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak birtokában lehet.

Értékpapírt pénzkövetelésről, valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról, illetőleg tagsági viszonyból eredő jogosultságról lehet kiállítani. Értékpapír például a kötvény, a befektetési jegy, a közraktárjegy, a részvény.

F Faktoring vagy faktorálás Követelésvásárlást jelent.

a hálózatban elhelyezett betétek bevétele valós keresetek az interneten 4pda

Így a hitelező korábban jut pénzhez annál, mint ahogy az adósa köteles lenne neki fizetni. Általában olyan, likviditási gondokkal küszködő kis- és közepes vállalkozások adják így el a számlaköveteléseiket, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem kapnának hitelt. Fedezet nélküli hitel Az a hiteltípus pl. Fedezettel biztosított hitel Az a hiteltípus, amelynél a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan tulajdonára, ingatlan esetén ezt jelzálognak hívják.

Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra, amely lehet ingatlan, a hálózatban elhelyezett betétek bevétele stb. Fix betéti kamat A lekötés időtartama alatt nem változik a kamatláb. A pénzügyi intézmények által nyújtott fogyasztási hitel például a személyi kölcsön, a folyószámlahitel, a hitelkártya és az áruházakban, kereskedelmi egységekben igényelhető, gyors elbírálású áruhitel. A folyósítást különböző feltételek teljesüléséhez pl. Folyószámla vagy Bankszámla A lakossági fizetési forgalom lebonyolítására — megbízások fogadására, teljesítésére, nyilvántartására és könyvelésére — szolgáló bankszámlatípus gyakori elnevezése.

A folyószámla lényeges tulajdonsága, hogy egyenlege negatív is lehet, azaz a számlatulajdonos automatikus hitelben részesülhet abban az esetben, ha erről a felek a számlanyitáskor a bankszámlaszerződésben megállapodtak. A negatív egyenleg összeghatára ugyancsak a felek megállapodásának függvénye. Folyószámlahitel A pénzügyi intézmény az ügyfél részére a fizetési számlához kapcsolódóan szabadon felhasználható hitelkeretet biztosíthat. A hitel törlesztése a fizetési számlán történő jóváírással pl.

Nagyobb összegű folyószámlahitel igénybevételét meghatározott minimum összeget elérő számlaforgalomhoz vagy készfizető kezesség vállalásához köthetik az intézmények. Fordulónap Betétek esetében az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul.

Futamidő Az az időtartam, amely alatt a kölcsönt és annak járulékait vissza kell fizetnie az adósnak a szerződésben rögzített ütemezés szerint. Fontos: minél hosszabb a futamidő, annál kevesebb a törlesztőrészlet, viszont hosszú távon több kamatot kell megfizetni.

a hálózatban elhelyezett betétek bevétele hogyan lehet rövid idő alatt hatalmas pénzt keresni

G Gépjármű piaci értéke Új gépjármű vásárlásakor a gépjármű bruttó vételára, használt gépjármű vásárlásakor az az érték, amelyet a nemzetközi kereskedelmi járműadatbázissal rendelkező, Európában és Magyarországon is a teljes gépjárműszegmens által használt és elfogadott gépjármű értékelő rendszer felhasználásával számítanak EUROTAX.

A hálózatban elhelyezett betétek bevétele A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kötelezettségvállalása arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsönt folyósít a rendelkezésre tartott hitelkeret terhére.

A folyósítható kölcsön összegét befolyásolja. A hiteldíj egyes elemeinek felsorolását, mértékét, felszámításuk eseteit általában a kondíciós listák, hirdetmények, illetve az üzletszabályzatok, általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Egy konkrét hitelügylet, illetve hitelkonstrukció nem feltétlenül tartalmazza valamennyi fent felsorolt hiteldíjat. Hitelezés folyamata Az az időszak, amely a hiteligényléstől a hitel- vagy kölcsönszerződés, illetve az adós tartozásának megszűnéséig tart. Hitelfedezeti életbiztosítás Olyan kockázati életbiztosítás, amely alapján a biztosított halála vagy egyéb meghatározott biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító részben, vagy teljes egészében visszafizeti a kapcsolódó hitelből fennálló tartozást.

A biztosítást ilyenkor - a felvett hitelösszeg erejéig -  a hitelt nyújtó bankra kell engedményeztetni. Ez az életbiztosítási terméktípus megtakarítási részt NEM tartalmaz. Hitelfedezeti mutató HFM Mutatószám, amely a fedezettel biztosított hitelek esetében pl.

a hálózatban elhelyezett betétek bevétele hogyan hozhat létre saját bináris opciós weboldalt

A mutató azt határozza meg, hogy a fedezetek értékének maximum hány százalékáig nyújthat hitelt, vagy köthet pénzügyi lízingszerződést a pénzügyi szolgálató. A fedezetek forgalmi értéke, illetve piaci értéke eltérhet a vételártól! I Ismétlődő vagy Folyamatos betétlekötés A lejárat napján az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betétlekötési feltételek mellett automatikusan újra lekötésre kerül a betét, mely történhet: kamattal nem tőkésedő módon: csak az eredeti tőkeösszeg kamatozik tovább, a kezdeti tőkeösszeg kamata nem képezi a következő futamidő tőkéjének részét; kamattal tőkésedő módon: a kezdeti tőkeösszeg, a hálózatban elhelyezett betétek bevétele a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összege a kerül újra grind opció stratégia, azaz a betét és annak kamata együtt kamatozik tovább.

A jegybanki alapkamat mértéke elsősorban az adott gazdaság helyzetével és jövőbeli kilátásaival függ össze. Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató JTM Mutatószám, amely az igazolt havi nettó jövedelem függvényében határozza meg a hitelt felvenni szándékozó ügyfél vállalható havi adósságszolgálatát. Értékét a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosa adja. Amennyiben a hitel- pénzügyi lízing ügyletben több adós szerepel, a JTM számítása szempontjából valamennyi adóstárs adósságszolgálata és igazolt havi nettó jövedelme összesítve érten-dő.

A JTM értékére előírt felső korlát megakadályozza, hogy a hitelfelvevő a jövedelméhez képest túlságosan nagy törlesztési teherrel járó új hitelt vegyen fel. Kamatbázis A hálózatban elhelyezett betétek bevétele hitelintézetek az általuk kínált termékek kamatait általánosan elfogadott referencia jellegű kamatlábhoz viszonyítva is megadhatják.

Ezek leggyakrabban a következők: jegybanki alapkamat: központi banki irányadó kamat, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott kamatmérték megtekinthető az MNB honlapján.

Pénzügyi szótár

Az egyes kamatlábakat egy előre meghatározott eljárás szerint naponta számolják ki és teszik közzé. A kamat marge mértékét százalékos formában adják meg az intézmények. Kamatkockázat Változó kamatozású betéteknél, hiteleknél a kamatkockázat azt jeleni, hogy a betét vagy a hitel futamideje alatt változhat a kamatláb mértéke. Betétek esetében ez azt jelenti, hogy kamatjóváíráskor a fizetendő kamat összege változik, hitel esetében pedig a törlesztőrészlet változását eredményezheti.

a hálózatban elhelyezett betétek bevétele bináris opciók oktatása regisztráció nélkül

Kamatperiódus Azt az időtartamot jelenti, amely időtartam alatt a betéti kamatláb nem változik. Az ügyleti kamatláb változásának gyakoriságát mutatja. Az az időszak, amelyen belül a felvett hitel kamatlába nem változik. A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény csak a kamatperiódus fordulónapján változtathatja meg a hitel kamatlábát. Az első kamatperiódus általában a folyósítás napján kezdődik és a kamatperiódus utolsó, elszámolási napjáig tart. A késedelmi kamat legmagasabb mértékét jogszabály rögzíti.

A kezesség kétféle lehet: sortartó egyszerű kezesség vagy készfizető kezesség. A sortartó kezességet vállaló kérheti, hogy a hitelező először az adóstól követelje a teljesítést. Készfizető kezesség esetén a hitelező szabadon dönthet arról, hogy a kezestől vagy az adóstól kéri-e a tartozás rendezését.

KHR A Központi Hitelinformációs Rendszer KHRkorábbi néven BAR olyan nyilvántartási rendszer, amely a magánszemélyek és vállalkozások, ügyfél- és hitelszerződés-adatait valamint a törvényben meghatározott egyes mulasztásokkal, visszaélésekkel kapcsolatos adatait tartalmazza.

Egyedi betéti kondíciók 1. Termékleírás A betét - a hitelintézeteknél elhelyezett pénz, amely után a hitelintézet kamatot fizet, és az elhelyezett pénzösszeget, valamint a kamatot a hitelintézet a szerződési feltételek szerint köteles visszafizetni.

Visszaélésekre vonatkozó adat lehet pl. A KHR tartalmazza továbbá valamennyi hitelszerződés adatait pozitív adóslistaígy hiteligényléskor a kérelmező kedvező hiteltörténete előnyt jelenthet. Közokirat Olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Teljes mértékben bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, továbbá az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

Mivel bizonyos esetekben a jogszabály közvetlen végrehajthatóságot biztosít a közokiratba foglalt kötelezettségeknek, csökkentheti a hitelnyújtó kockázatát, ami mérsékli a kockázati felárat, így tehát közvetve a hitelkamatot is csökkentheti.

A közokiratba foglalás költsége rendszerint az adóst terheli.

a hálózatban elhelyezett betétek bevétele bináris opciók, hogyan lehet pénzt keresni a demóban

Könyvesbetét A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor a betétszerződés alapján betétkönyvet állítanak ki pl. Kötvény A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Egyedi betéti kondíciók

A kötvényben a kibocsátó az adós arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat a továbbiakban együtt: kamattovábbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a hitelezőnek a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. L Lakás-takarékpénztári megtakarítással kombinált hitel A lakás-takarékpénztári szerződés megtakarítási ideje alatt az ügyfél rendszeres időközönként — a lakás-takarékpénztár részére — a szerződésben meghatározott megtakarítási összeget fizet.

Lekötött betét Az értékmegőrzés vagy vagyongyarapítás céljából forintban vagy devizában elhelyezett rövidebb vagy hosszabb távra lekötött összegek, melyekért a pénzügyi szolgáltató kamatot fizet. Lépcsős vagy küszöbös betéti kamatozás Egy adott futamidőhatár vagy egy adott összeghatár felett a betét teljes összege a hosszabb futamidőre vagy a magasabb összegre meghatározott feltételek szerint kamatozik.

M Megtakarítási számla A számlanyitás általános célja az értékmegőrzés, illetve a vagyon gyarapítása. Megtakarítási számla esetében nincs meghatározott lekötési idő, és a számlajelleg dominál.