Az iszlám története – Wikipédia

Az iszlám lehetőség az. Általános kérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban

Ezt az a az iszlám lehetőség az teszi lehetetlenné, hogy az imahelyet egy lakásban alakították ki.

Magyarul beszélő muszlim férfiak találkozója - Az irigy ember sajnos sosem kívánja a hittestvérének azt, amit magának kíván. Ellenkezőleg, az irigy ember azt kívánja a hittestvérének, hogy meg legyen fosztva a jótól.

Hiányzik továbbá a minbár, amelyről az imám igehirdetését mondja el; a dobogó, a Korán tartó és a minaret. A minaret hiányából adódóan az imára hívás a férfiak imatermében történik. Mint már említettem, a mihrab-ot a kivilágítható tábla helyettesíti. Ugyanakkor új elemek is megjelennek.

  • Magyar Narancs - Szex - Szex és iszlám: Csók és csador
  • Iszlám, az élet vallása
  • Általános kérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban Általános kérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban Kérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban összeállítva az érdeklődők feltett kérdéseiből Mindenekelőtt szeretném hangsúlyozni, hogy a "mohamedán" kifejezés nem helyes, s a muszlimokra nézve sértő is.
  • Bináris opciókkal foglalkozott
  • Általános kérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban
  • Iszlám – Wikipédia

Ilyen a magában az épületben található konyha, amely hagyományos környezetben külön épületben helyezkedik el. Ilyen az iroda is, mely tulajdonképpen a mecset és az alapítvány ügyintézésének a helyszíne.

Az iszlám jog

Mint a mellékelt alaprajz is mutatja, az épületet két részre lehet osztani: egy szakrális részre, szakrális szférára és egy profán szférára - a felosztást a rajzon a szaggatott vonal jelzi. A szakrális rész az imahelyeket, az oktatási termet, illetve a tisztálkodó helyeket foglalja magába.

Ezek azok a helyiségek, amelyek valamilyen, ugyanezt a funkciót szolgáló, de a fentitől különböző formában, így: szökőkút, latrina - megtalálhatóak a hagyományos mecsetekben is. A profán rész a konyhát az iszlám lehetőség az az irodát foglalja magába. A konyha funkciója kettős lehet - a rajzon nyíllal jelölve: nem tartozik a mecset hagyományos alaprajzához, [4] de mivel a közösség céljait szolgálja abban az értelemben, hogy itt készülnek az ételek a különböző ünnepek alkalmával, kapcsolódik a vallási élethez és így a szakrális szférához is, mintegy kiszolgálja azt.

Az iroda, mint a mecset és az alapítvány ügyintézésének helyszíne, túlmutat a vallási életen és szorosabb kapcsolatban áll a vallási életen kívüli eseményekkel, illetve a vallási életen kívüli világgal.

Ennek alapján egyértelműen a profán szférába tartozik. Ugyanakkor nem szakad el teljesen a vallási élettől, illetve szférától, valamint a hívektől, hiszen a benne található opció egy indításkor által kapcsolódik az említettekhez. Funkció A mecset helyet és alkalmat teremt a közös imára, mely szer jobb, mint az egyéni ima.

Az iszlám előtti közel-keleti térség körül Korai történelmi emlékek[ szerkesztés ] Az arab nép legrégebbi történeti emlékei az iszlám kialakulását megelőző két évszázadra tehetők.

A mecset elsődleges funkciója tehát az imahely biztosítása. Emellett a jótékonyság központja is, amely - fő adatközlőm bevallása szerint - "nagy mértékben függ az anyagi lehetőségeinktől". Ez több formában valósul meg: pl. A mecsetben Korán oktatás és arab nyelvoktatás is folyik, úgy gyerekek, mint felnőttek részére Ugyanakkor közös kirándulásokat szerveznek, előadásokat tartanak, melyekről a későbbiekben még szó lesz.

Bővebben: Dzsáhilijja és Mohamed próféta Mohamed próféta születése. Miniatúra Rasíd ad-Dín : Dzsámi at-Taváríh Krónikák gyűjteménye, vagy ismertebb nevén Egyetemes történelem, Világtörténelem ben Tebrizben kiadott munkájából Az iszlám kialakulása az Arab-félszigeten ment végbe a 7. Akkoriban, már mintegy fél évszázada Mekka városa ellenőrizte a Tömjénúton folyó, hatalmas hasznot hajtó karavánkereskedelmetami a hagyományos arab eszményektől való eltávolodást és szociális elégedetlenséget szült.

Végül, de nem utolsó sorban a mecset a vallás terjesztésében is szerepet játszik. Ezt szolgálják az alapítvány különböző kiadványai az iszlámról általában, az iszlám jogról és törvénykezésről, az imádkozás módjáról stb. Az alapítvány kapcsolatot tart fenn más, külföldön létesült muszlim közösségekkel; ilyen pl. A budapesti mecset legfontosabb funkciója, hogy lehetőséget és helyet teremt az imádkozásra, összefogja ezt a soknemzetiségű közösséget, valamint közösség-teremtő erővel rendelkezik.

Fenntartás A mecset anyagi hátteréről nem sokat sikerült megtudnom. Nagyrészt adományokból tartják fenn. Az adakozók vagy maguk a hívek - így pl. Ugyanígy adományokból származnak a könyvtár könyvei is.

Hasonlóan adományokból származik az élelem a közös vacsorák alkalmával.

Szex és iszlám: Csók és csador

Így pl. Mint később kiderült, az egyik hívőnek gyros-sütődéje volt, és a zsemléről levágott darabokat, amelyeket egyébként semmire nem tudnak használni és kidobják, a mecsetnek adományozta. Különböző muszlim országokból érkeztek; Líbiából, Egyiptomból, Szíriából, Afganisztánból, Kazahsztánból, Pakisztánból és több afrikai országból.

E legkülönbözőbb nemzetiségű emberek vallásuk és közös imahelyük révén alkotnak közösséget. Valamennyien az iszlám szunnita ágába tartoznak, bár saját bevallásuk szerint nem zárják ki maguk közül a síitákat sem, őket is szívesen látják bizonyos alkalmazkodási feltételek mellett. A mecsetbe járó nők többségükben az iszlám hitet felvett magyar nők, akiknek férje muszlim.

Azok az eredetileg is muszlim nők, akikkel az esküvőn, illetve az Áldozat Ünnepén találkoztam, családdal együtt érkeztek Magyarországra. Ők nagy többségükben nem beszélnek magyarul. A nők nagy része nem dolgozik, hanem a muszlim nő hagyományos szerepkörét tölti be: gyereknevelés, háztartás, a család harmóniájának és összetartozásának fenntartása.

A gyerekek magyar iskolába járnak. Szombaton folyik arabra tanításuk a mecsetben.

A gyerekeknek - megfigyeléseim szerint - nagy "szabadságot" engednek, abban az értelemben, hogy játszhatnak, futkározhatnak amikor csak akarnak.

Ezt kihasználva a gyerekek még ima közben is élnek a lehetőséggel. Meglepett az a türelem, amellyel a gyerekekhez viszonyulnak: nem szólnak durván rájuk, nem kiabálnak velük, még ima közben sem zavarja őket a gyerekek féktelensége. Saját bevallásuk szerint ez a türelem "a magyar hatásnak, az idegen környezetnek tulajdonítható, hiszen az arabok nagyon türelmetlenek a gyerekekkel szemben".

A mecsetbe járók között két kategóriát lehet megkülönböztetni: van, aki a kultúráját próbálja megtalálni a mecset és a közösség keretében, igyekszik megteremteni azt a mikrokörnyezetet, amelyben otthon élt és ennek módját a hagyományok ápolásában és az iszlám lehetőség az gyakorlásában találja meg. Kérdésemre, hogy miért járnak a mecsetbe, volt, aki azt válaszolta, hogy imádkozni; volt, aki azt, hogy itt találkozik az ismerőseivel; más beszélgetni stb. Véleményt nyilvánítunk mindenről, így pl.

Amikor ide jövünk, erősítjük, biztatjuk egymást. Próbáljuk átadni a kívülállóknak is azt a világot, amelyben élünk. Próbálunk segíteni egymáson, akár anyagi, akár más természetű gondokról van szó.

az iszlám lehetőség az

Itt mindenki érzi, hogy egy láncolatnak a része, amely összefogja a családot, a közösséget és nem hagyja elkallódni az egyént, nem hagyja széthullani a családot. Tehát kicsiben ugyanazok az erők működnek itt és ugyanúgy, mint amelyek az arab társadalomban, összefogva a családot, a társadalmat" hangzott az egyik adatközlőm, Fatima válasza.

az iszlám lehetőség az

A közösség keretében érzem szükségesnek, hogy pár szót szóljak a ruházatról is. A férfiak valamennyien európai ruhában járnak. Van, aki a péntek déli imára magával hozza hagyományos viseletét, rituális tisztálkodás után magára ölti és abban végzi el az imát és hallgatja meg opció visszafejtése igehirdetést.

A nők általában hosszú szoknyát vagy hosszú bő nadrágot, hosszú ujjú blúzt hordanak, fejükre kendőt khímár kötnek. Vannak nők, mint pl. Ez két részből áll: a kendőből khímár és egy egyszerű, többnyire fekete, bokáig érő ruhából dzsilbáb.

Ezt hordják az utcán és akkor, ha idegen férfi megy lakásukba. Egy szombati alkalommal az iszlám lehetőség az síita nő is volt a mecsetben.

Ima alatt magára öltötte a táskájában hozott csadort. A gyerekek is európai ruhákban járnak. A nagyobb lányok, kb. VALLÁSI ÉLET Mint már említettem, a vallási élet területéről négy jelenségről fogok beszélni: a vallás szabályainak betartásába ütköző nehézségekről; az imáról általában, ennek keretében a péntek déli imáról, amelyen személyesen is részt vettem és ebből az alkalomból számomra felmerült nehézségekről és akadályokról, és végül, az id al-adhá-ról, az Áldozat Ünnepéről és a Ramadan-havi böjtről.

Az iszlám öt pillérre arkán al-iszlám épült. Ezek: a hitvallás saháda ; napi ötszöri ima szalát ; alamizsna zakát ; a ramadan havi böjt szijám és a zarándoklat haddzs. A napi ötszöri ima a következő időszakokban zajlik: reggel, délben, a délután közepén, napnyugtakor és este.

az iszlám lehetőség az

Az ima módja röviden a következő: az ima idejétől függően két vagy négy meghajlásból rak´a áll. A reggeli ima két, a déli ima négy, a délutáni ima négy, a napnyugtakori ima három, az esti ima négy rak´a-ból áll. Az ima kezdetekor az imádkozó egyenesen áll, kezeit az iszlám lehetőség az egymásra helyezve. Az első szertartásos mozdulatsorozat rak´a kezdetekor újra "Allah akbar"-t mond, majd előrehajol. Ezután az imádkozó ebben a testhelyzetben megérinti kezével a térdét.

Ezt követően rövid ideig felegyenesedik, majd leborul és homlokával megérinti a földet. A siíták az imaszőnyegre helyezett kis földdarabot érintik meg homlokukkal.

az iszlám lehetőség az

Az első leborulás után rövid időre visszaül sarkára, majd másodszor is leborul. Ez jelenti az első meghajlás mozdulatsorozatának végét. Utána feláll, hogy egy újabb meghajlást végezzen el.

Az utolsó mozzanat végén azonban a sarkain ülve marad és elismétli a sahádát, majd először a jobb, majd a bal oldalán ülő személyeknek asz-szalám alajkum-ot "Béke legyen veletek!

Ezzel ér véget imája. Az általam megkérdezett muszlimok elmondása szerint - akik valamennyien vallásosnak tartják magukat - a reggeli és esti ima elvégzése nem okoz különösebb nehézséget, hiszen azt otthonukban, elindulás előtt és hazaérkezés után, nyugodt körülmények közt el tudják végezni.

A többi ima - kinek-kinek változó, hogy mely ima ideje esik éppen munka, illetve iskola időre - elvégzését ki-ki sajátos módon oldja meg.

Valamennyien már első munkanapon közlik az iszlám lehetőség az, hogy ők muszlimok, kiemelve azt, hogy a péntek déli imát a mecsetben kell elvégezniük. Az imákat rendszerint szünetekben, egy-egy félreeső helyen - ki egy lépcsőfeljáró alatt, ki irodában - végzik el, azon az imaszőnyegen, amelyet magukkal visznek munkahelyükre.

Egy másik megoldás - az iszlám lehetőség az ez a szerencsésebbek osztályrésze - abban az esetben lehetséges, amikor a munkahely vagy az egyetem közel van otthonához és munkaszünetben vagy előadások között haza tud menni az imát elvégezni.

Van, aki az imákat összevonva végzi el. Ami a környezet erre történő reagálását illeti, valamennyien elmondták, hogy munka, - illetve tanulótársaik tisztelettel néznek rájuk és azt, hogy "a Magyarországon tapasztalt tolerancia megkönnyíti helyzetünket. Az emberek kedvesek, nem csúfolódnak, tisztelnek, amiért ennyire tartjuk vallásunkat". Mint már fenn láttuk, a mecsetben megvannak a kellő feltételek az ima előtti rituális tisztálkodás - úgy a részleges mosakodás wudu[8] kisebb tisztátalanság estén, mint a teljes fürdés számára, mosdókagyló, illetve zuhanyzó formájában.

Amikor az imaidő elérkezik, elhangzik az adzan, az imára hívás, mely - hagyományos mecseteknél - a minaretből történik. Mivel a budapesti imahelyhez nem tartozik minaret, az imára hívás a férfiak imahelyén hangzik el, oly módon, hogy egy személy arccal Mekka irányába fordulva a többi hívő elé kiáll és elénekli az adzant, mintegy ellátva ezáltal a müezzin funkcióját.

Az iszlám története

Az imát mindig más-más, a közösség által tudása [9] hogyan lehet megtekinteni a jövedelmét az interneten kijelölt, illetve köztiszteletben álló személy vezeti.

Amikor a mecsetben sejk tartózkodik, akkor ő vezeti az imát. Ezen a helyen érzem szükségesnek, hogy pár szót szóljak a péntek déli imáról is.

Az ima egy órakor kezdődik. Ezt az imát minden muszlim igyekszik a mecsetben elvégezni.

  • Az iszlám története – Wikipédia
  • AZ ISZLÁM MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZEL-KELETEN
  • Egyfelõl szinte mindenki meg van arról gyõzõdve, hogy az iszlám világban a nõket lelketlen tárgyaknak tekintik, ami természetesen nincs így; másfelõl ha csak meghallja az európai, s fõként férfi, azt a szót, hogy hárem, egybõl a csodák birodalmában érzi magát.
  • Pénzt keresni online befektetési értékelések nélkül

A nőktől jó néven veszik, ha mindezt otthon végzik el. Az ima két részből áll: egy közös, négy rak´a-ból álló imából és egy igehirdetésből.

az iszlám lehetőség az

Összehasonlítva a szombati nappal - amelyről a továbbiakban lesz még bővebben szó - a muszlimok zárkózottabbak, távolságtartóbbak, mondhatni hűvösebbek, nem szívesen fogadják az idegen és - mint tapasztaltam - főként az idegen, azaz nem muszlim nő jelenlétét a mecsetben. Ezért ottlétemet bizonyos feltételek mellett engedték meg, így pl. Az ima teljes időtartama miatt és voltam az egyedüli nő a mecsetben, hiszen, egyrészt a fenn már említett ok, másrészt a hely szűkössége miatt ezt az imát a nők, ha nem otthon, akkor a Róbert Károly körúti mecsetben végzik el.

Ez az ima, ez az esemény tehát a befelé fordulás, a kizárólag csak a vallással való törődés, a hit ápolásának alkalma, szemben a szombattal, amely az idegenek felé történő nyitás, a kifele fordulás ideje, illetve erre teremt lehetőséget.

A szombathoz képest sokkal többen jönnek el a mecsetbe, az iroda kivételével - mely az ima az iszlám lehetőség az az én tartózkodási helyem volt, és amelyet egyébként sem használnak imádkozásra - minden, imádkozásra alkalmas helyiséget elfoglaltak az imádkozók. Az ima megkezdése előtt - amíg még nagyobb mozgástérrel rendelkeztem és így megfigyelhettem dolgokat - minden muszlim a rituális tisztálkodás után elvégzett egy két rak´a-ból álló imát, majd utána a közös ima megkezdésére várva, vagy a Koránból olvas, vagy ismerőseivel halkan beszélget.

az iszlám lehetőség az

Az ima munkahelyi elvégzésén kívül más nehézségekkel is találkozik egy idegen környezetben élő muszlim. Ilyen probléma pl. Az előírások csak az olyan hús fogyasztását engedik meg, amelyet Istennek ajánlottak fel, azaz az állat vágása közben Isten nevét mondták és vérét elfolyatták, és tiltják a disznóhús fogyasztását.

Mivel az utcán, a piacon és hentesboltban árusított húsok esetében nem állnak fenn az említett feltételek, ezért vagy kóser boltban vásárolják maguknak a húst hiszen az említett két feltétel a zsidóság körében is fontos előírásvagy speciális, a muszlimok által fenntartott élelmiszerüzletben, melyek száma az utóbbi időben egyre bővül.

Amikor a házasság zsákutcába jut…

Az étellel kapcsolatban újabb nehézség az étteremben történő étkezés, mert "hiába, hogy nem disznóhúst adnak, de mindenféle rántott húst egy helyen, egy olajban sütnek és így tisztátalanná válik az a hús is, amely tulajdonképpen nem disznóhús", hangzottak fő adatközlőm, Huszein szavai.

Ehhez hasonló problémát jelent az alkohol, pontosabban van, akinek problémát jelent, van, akinek nem. Nagy többségben nem fogyasztanak alkoholt, de lazulnak az alkohollal kapcsolatos szigorú előírások. Többen bevallották, hogy ezt nem tartják be és alkoholt fogyasztó barátaikkal, ismerőseikkel ugyanahhoz az az iszlám lehetőség az ülnek.

Legtöbbjük számára a ramadan havi böjt megtartása nem okoz különösebb nehézséget és ezt a muszlimság kifejeződésének egyik legfontosabb megnyilvánulási formája.

A böjtölés Ramadán havának harmincadik napjáig tart. Ez idő alatt napfelkeltétől napnyugtáig az igazhívőknek tartózkodniuk kell az evéstől-ivástól, dohányzástól, illetve a szexuális érintkezéstől, de mindezek a cselekedetek megengedettek az éjszaka folyamán.

A böjt alatt "intenzívebb aktivitás" figyelhető meg a Bartók Béla úti mecset és közössége életében is.