Pénzügytan 4. Pénzügyi piacok. - ppt letölteni

Befektetési pénzügyi piac

Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a pénz- és tőkekapcsolatokat a gazdaságban.

A pénzügyi piac fogalma – Mi a pénzügyi piac

Pénzügyi piac fogalma, funkciói: A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne. A pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők - egyének és intézmények - pénzügyi eszközök, mechanizmusok, valamint törvények, szabályozók és szokásjogok összessége.

A pénzügyi piacon különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát. Felhasználók: akiknek pénzhiánya van. Nettó megtakarítás: összességében a megtakarításaik meghaladják hitelfelvételeiket. A megtakarítás: a jövedelemnek a fogyasztásra el nem költött része. A pénzügyi piac közvetítő szerepe révén, a megtakarítás olyan jövedelem, amely nem csapódik ki a gazdaság vérkeringéséből fogyasztás formájában.

Pénzügyi szektor közvetítő szerepe: Tőkeáramlás két formája: a. Közvetlen tőkeáramlás: a megtakarítás közvetlenül cserél gazdát a végső felhasználó jövőbeni pénzével.

Betekintés: Csányi Éva - Pénzügyi piacok és részpiacok

Közvetett tőkeáramlás: a megtakarításokat egy közbeeső intézménynek először össze kell gyűjtenie, hogy azokat a végső felhasználók befektetési pénzügyi piac szerint átalakítva továbbadja.

Pénzügyi piac közvetítő intézményei: - pénzügyi közvetítő intézmények kereskedelmi bankok, betéti intézetek, biztosítók és a nyugdíjalapok, befektetési társaságok illetve befektetési alapok, finanszírozási társaságok, egyéb közvető pénzintézetek - egyéb pénzügyi intézmények. Értékpapírpiaci műveletek 1 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel.

Pénzügyi piacok csoportosítása: a. Pénzpiac: rövid lejáratú, azaz 1 évnél rövidebb futamidejű ügyletek. Tőkepiac: 1 évnél hosszabb lejáratú szerződéseknél.

Nyílt és zárt piac: Nyílt piac: a pénzügyi eszköz értékesítése nyílvános kibocsátással történik. Zárt piac: a zárt körű értékesítéssel történt-e. Nyilvános kibocsátás: a megtakarítók, a befektetők széles köréhez intéz felhívást. Zárt kibocsátás: előre ismert, kiválasztott befektetői kört céloz meg a felhasználó. Azonnali és határidős piac: Azonnali vagy prompt piac: szerződéskötéssel egyidejűleg megtörténik a teljesítés is. Határidős vagy termin piac: a szerződéskötéstől időben külön válik a teljesítés.

Elsődleges és másodlagos opció végrehajtása Elsődleges piac: a kibocsátás, azaz a felhasználó szemével nézve a forrásszerzés színtere.

Hasonló szektorok és ban Forrás: Investopedia - ''Triumph of the Optimists - Dimson és társai A pénzügyi piac fajtái - Melyek a legjobb pénzügyi piacok? A következő részben áttekintjük a pénzügyi piac típusait, amelyeket korábban már érintőlegesen említettünk. Forex piac - Pénzügyi piac típusai A pénzügyi piac szegmensei közül nézzük az először a Forex piacot. Ahogy már bemutattuk, a Forex piac növekedése és volumene az elmúlt 40 évben lenyűgöző volt — ben 5 milliárd dollárról több mint 5 billió dollárra növekedett től ig.

Másodlagos piac: a pénzügyi termékek már csak gazdát cserélnek. A pénzügyi piac szerves része. Az értékpapírok, amennyiben pénzkövetelést testesítenek meg, pénzpiaci eszközök. Ha hosszú lejáratú értékpapírok kereskedelméről van szó, akkor azt tőkepiaci és egyben értékpapírpiaci kategóriaként kezelhetjük. Amennyiben pénzkövetelést megtestesítő rövid lejáratú értékpapír cseréjére kerül sor, akkor pénzpiacra és egyben értékpapírpiacra gondolhatunk.

befektetési pénzügyi piac

Értékpapírpiacnak is van: - elsődleges és másodlagos, - nyílt és zárt, - azonnali és határidős változata. Értékpapírok, értékpapírpiacok Értékpapírok fogalma: Értékpapírpiaci műveletek 2 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel. Az értékpapír a benne lévő jogot nem csak képviseli, hanem azt egyben befektetési pénzügyi piac. Csoportja: - rövid lejáratú követelést testesítenek meg, hogy azok forgalomképessé, könnyen mobilizálhatóvá váljanak - hosszú lejáratú követelést testesítenek meg, a vagyongyűjtést, vagyonátruházást szolgálják Névérték: az értékpapíron feltüntetett névleges összeg.

A névérték az értékpapír-kibocsátó kötelezettségét jelzi. Az árfolyam: az értékpapírpiacon az értékpapírért fizetendő összeg, amely a hozamvárakozásoknak megfelelően alakul. Hilferding: Az értékpapírokat olyan értékes papíroknak nevezi, amelyek pénzösszeget képviselnek. Az értékpapírok pénzösszeget képviselnek — ezen csak a jelenbeli pénzt érti, azt a pénzösszeget, amelyet jelenleg lehet kapni az értékpapírokért. Csoportja: - pénzutalványok: a követelés a bennük foglalt pénzösszegre szól - azok a papírok, amelyek nem pénzösszeget, hanem annak hozadékát képviselik Különbség: elsőnél a pénzösszeg a primer elsődlegesaz utóbbinál a pénzösszeg a szekunder másodlagosazaz a papír értékelésének kiindulópontja a hozadék, az évi jövedelem.

Az értékpapíroknak nem az a lényege, hogy jelenbeni pénzösszeget képviselnek, hanem az hogy jövőbeni pénzösszeget képviselnek, függetlenül attól, hogy ez törlesztés vagy hozadék. Pósch Gyula: Az értékpapír valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő, forgalomképes okirat. A vagyonjog értéket képvisel, az értékes jog a papírhoz kapcsolódik, így befektetési pénzügyi piac papír értéket nyer.

Az értékpapírok nem tekinthetők sem csak árunak vagy ingóságnak, sem csak puszta jognak, hanem mindkét oldal együttesének. Az értékpapír legfőbb különlegessége, hogy úgy testesíti meg a benne körülírt jogot, hogy az csak az értékpapír által létezik.

Az értékpapírban foglalt jog nem választható el magától a papírtól, a jogot külön érvényesíteni nem lehet, csak magával az okirattal. Dematerizált értékpapír nyilvántartásokban létező, elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat. Értékpapírszámla: a forgalmazók vezethetnek ügyfelei számára, ezen tartják nyilván a dematerizált értékpapírok tulajdonjogát.

Az értékpapírszámla értékpapírszámla-szerződéssel jön létre. Az értékpapírnak legfontosabb jellemzője a forgalomképesség, azaz az átruházhatóság. Értékpapírpiaci műveletek 3 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel. Névre szóló értékpapír átruházása cedálással történhet. A rendeltre szóló — forgatmány útján. A forgatmány két féle lehet: teljes és üres. Teljes az a forgatmány, amely az átruházó aláírásán felül az új jogosultat is megjelöli.

Üres forgatmány: csak a régi jogosult aláírását tartalmazza, az új jogosultat nem jelöli. Az értékpapír: - különleges és szigorú alakszerűséghez között okirat - valamilyen vagyoni jogot foglal magába — pénzkövetelésre irányul - a benne foglalt jogot nemcsak bináris opció 10-től, nemcsak érvényességi feltétele a jog keletkezésének, hanem mintegy megtestesíti azt úgy, hogy nélküle a vagyoni jogot sem bizonyítani, sem érvényesíteni nem lehet - forgalomképes okirat — átruházható - anonim, absztrakt papír Értékpapír csoportosítása: a.

Értékpapírban foglalt vagyonjog szerint: - hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok - valamely áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapírok b. Az értékpapírban foglalt jog szerint egy másfajta felosztás - árukövetelést megtestesítő értékpapírok - pénzkövetelést megtestesítő értékpapírok o névérték követelését megtestesítő értékpapírok o névérték plusz kamat követelést megtestesítő ép. Az értékpapírok tulajdonosai alapján: Értékpapírpiaci műveletek 4 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel.

A forgalmazás területi felosztása alapján: - belföldi forgalomra szánt ép. A forgalom koncentráltsága szempontjából: - befektetési pénzügyi piac forgalmazott o tőzsdén jegyzett o tőzsdén forgalmazott, de nem jegyzett - tőzsdén nem jegyzett i.

Jelenlegi hely

Az értékpapírok kibocsátója szerint: - állampapírok: o állami költségvetés által kibocsátott ép. Funkciójuk, illetve gazdaságban betöltött szerepük szerint: - a pénzt annak forgalmi- és fizetőeszköz szerepében helyettesítő ép. Váltó Váltó: rövid lejáratú, rendeletre szóló fizetési ígérvény, amelyben váltóadós a váltón feltüntetett időpontban és összegben fizetést ígér a váltó tulajdonosának.

Befektetési pénzügyi piac váltó egy hiteleszköz, kereskedelmi hitelnek is nevezik. Jellemzői: a. A váltó a pénzpapírok csoportjába tartozik. A váltó kiállítója kötelezettséget vállal arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget, meghatározott helyen és befektetési pénzügyi piac, saját Értékpapírpiaci műveletek 5 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel. Csakis pénzkövetelést testesít meg. A váltó jövőbeni pénznek tekinthető.

A váltó mindig jogcímmentes pénztartozást, pénzkövetelést testesít meg. A váltó törvénynél fogva forgatható értékpapír. A váltóátruházó személyt forgatónak, a váltó megszerzőjét forgatmányosnak nevezzük. A váltó forgalomképessége biztosítja, hogy a tartozások kiegyenlítésére, a váltó másra történő átruházásával, közvetlen fizetőeszközként is funkcionálhat — opcionális pénznek nevezzük. A váltó különleges, szigorú váltójogi szabályok ig opció személyes fiók tartozik.

Csoportosítása: a. Fizetésre kötelezett személy szerint: - idegen váltó: kibocsátója egy másik személy fizetési kötelezettségét ígéri egy harmadik személynek. Kiállításnál három személy szerepel: kibocsátó v.

Speciális típusok: - intézvényezett saját váltó - saját rendeletre szóló váltó - bizományi váltó b. A kiállítás és kifizetés helye alapján: - belföldi váltó: belföldön állítanak ki és belföldön kell kifizetni - külföldi váltó: külföldön állítanak ki, külföldön kell kifizetni d.

A váltó gazdasági funkciója alapján: - kereskedelmi váltó - finánc váltó e. Névre szóló váltó átruházása kizárólag írásban, forgatmány útján történhet.

Ha az átruházó nyilatkozat megjelöli a kedvezményezettet akkor teljes forgatmányról, ellenkező esetben üres forgatmányról beszélünk. A váltó átruházható befektetési pénzügyi piac címzettre is, akár elfogadta a váltót, akár nem, továbbá a kibocsátóra vagy bármely más kötelezettre. Értékpapírpiaci műveletek 6 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel.

Két tényező befolyásolja a kamat nagyságát: - váltó lejáratáig hátralévő napok száma - leszámítolási kamatláb. Minél kisebb a leszámítolás és a lejárat közötti napok száma, annál kisebb a levont kamatösszeg.

Kötvény Kötvény: a gazdaság egyik klasszikus pénzügyi eszköze, amely a szabad pénzforrások ideiglenes átcsoportosításával a rendelkezésre álló jövedelmek kiegészítését, hatékonyabb felhasználását szolgálja.

Tartalmát tekintve az egyik oldalról hitel, a másik oldalról megtakarítás.

befektetési pénzügyi piac

A kötvény kibocsátásával a kibocsátó adós, beruházási célok finanszírozására általában hosszúlejáratú pénzügyi kötelezettséget vállal, és ennek eredményeként likvid pénzeszközökhöz jut.

Értékpapírpiaci műveletek 7 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel. E hitelviszonyban a kibocsátó az adós, a vásárló pedig a hitelező. Törlesztésének módja: - lejáratkor egy összegben való törlesztés - részkötelezettségekre bontott, a futamidő alatt azonos időszakonként részletekben történő visszafizetés - bizonyos türelmi, várakozási idő után megkezdett, de szintén egyenlő részletekre osztott törlesztés - sorsolás szerinti törlesztés: a kötvénytulajdonos kötvényét egy összegben fizetik vissza.

Hazánkban: - a lejáratkor egy összegben történő visszafizetés - éves türelmi idő után egyenlő, vagy évenként változó nagyságrendű részösszegben való törlesztés Kötvény kamata: A kötvény a kamatozó értékpapírok csoportjába tartozik. A kötvénykibocsátó a pénz használata fejében kamatot fizet. A fix kamatozású kötvényeknél az előre megállapított kamatláb az egész futamidő alatt változatlan marad. Változó kamatozású kötvények előre megállapított mértékű rögzített kamatból és egy kisebb mértékű- mozgó kamatból áll.

Kamatos kamatozású kötvényeknél: a lejárati idő végén, az alapösszeg a kamatos kamatszámítással nyert kamatokkal együtt, egy összegben kerül kifizetésre. Progresszív kamatozású rendszer: előre megállapított, de évente progresszíven emelkedő mértékű kamatlábakat alkalmaz. Degresszív kamatozású kötvény: csökkenő infláció esetén lehet létjogosultsága. Kamatszelvény nélküli, ún. Újabb konstrukciók: Kamatszelvényes kötvény: futamidején belül több periódusban fizetnek kamatot; Örökjáradék kötvény Törlesztő-szelvény nélküli kötvény: egyetlen időpontban, a futamidő végén törlesztik vissza Törlesztő- szelvényes kötvény: futamidőn belül több részletben fizetik vissza Kötvény, mint értékpapír Értékpapírpiaci műveletek 8 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel.

A kötvény vagyonjogot megtestesítő, forgalomképes, azaz átruházható okirat. A kötvény olyan értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát, valamint az általa vállalt esetleges más szolgáltatásokat a kötvény mindenkori jogosultjának a befektetési pénzügyi piac megjelölt időben és módon megfizeti. Kötvény kibocsátása: Erre jogosult szervek: - állam - központi költségvetési szervek befektetési pénzügyi piac önkormányzatok - pénzintézetek - jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek Zárt kibocsátás: a kibocsátó adott befektetői kört keres meg személyesen intézményi befektetők, kibocsátó cég tulajdonosai és Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Nyilvános kibocsátás: a befektető köre előre nem ismert, a kibocsátó a nagyközönséghez hirdetés útján fordul, s jegyzés során írja össze vásárlási igényüket.

A kötvény: - A kibocsátója az adós. Kötvény kibocsátás célja: - Célja a pénztőke megszerzése, ellenében csak készpénzzel lehet fizetni, apporttal nem pénzbeni hozzájárulás: pl. Egyik oldalról hitel, a másik oldalról megtakarítás A kibocsátó intézmény üzletvitelébe sem beleszólási joggal, sem formális társtulajdonosi jogokkal nem rendelkezik A kibocsátó számára: közép vagy hosszúlejáratú hitelforma.

Lejárata általában: év között ingadozik Kötvény fajtái: a.

Tartalom ajánló

Előállítása, megjelenése alapján: - nyomdai úton előállított okirat - dematerizált kötvény b. Forgalomképességük alapján: - névre szóló c. Futamideje alapján: - befektetési pénzügyi piac rendelkező befektetési pénzügyi piac örökjáradék: kamatszelvényes kötvény — nincs befektetési pénzügyi piac, azonos összegű, növekvő összegű e. Speciális kötvényfajták: - átváltható- v. A tulajdonosa számára rendszeres, rögzített kamatlábnak megfelelő éves kamatot hoz. Kamatai általában alacsonyabb, mint a fix kamatozású kötvényeké.

Tőrvényes előírásoknak: - A kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást - Kötvény elnevezését - Kibocsátás célját - Kötvény névértékét és sorszámát - Kibocsátó és képviselőjének megnevezése - Kötvény tulajdonos neve - Átruházhatóságra vonatkozó esetleges korlátozásokat - A kamat- és beváltási törlesztési feltételeket - A kötvény összegének visszafizetését és kamat megfizetését biztosító esetleges kikötés, illetve garancia garanciát vagy kezességet vállaló pénzintézet megnevezése - A kötvény kiállításának helye és napja - A kibocsátó aláírása Értékpapírpiaci műveletek 10 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel.

A névérték feletti rész a kibocsátó tiszta bevétele. Pénzkövetelést megtestesítő értékpapírok: Letéti jegy: bankbetét-igazolás, betétjegy névre szóló értékpapír. Pénzintézetek: hitelezési tevékenység alapjául szolgál.

A pénzintézet arra kötelezi magát, hogy az abban megjelölt- részére befizetett — pénzösszeget, illetve kamatát a letéti jegy mindenkori tulajdonosának a Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

A letéti jegy meghatározott névértékben, éves futamidővel kerülnek forgalomba. A beváltását a kibocsátástól számított befektetési pénzügyi piac éven túl meg kell kezdeni és 3 éven belül be kell fejezni.

A követelés a beváltásra előírt határidő lejáratát követő 1o év alatt évül el. Kamat mértékét a kibocsátó határozza meg. Magas a forgalomképessége: standardizált feltételekből adódóan. Kölcsönügylet adósa kizárólag a pénzintézet, hitelező a mindenkori tulajdonos.

befektetési pénzügyi piac

Tartalmi és formai követelményei: - kibocsátó megnevezése - letéti jegy típusának a megjelölése névre szóló o az értékpapír tulajdonosának a megnevezését - névérték és sorszám Értékpapírpiaci műveletek 11 Csányi Éva Matematika, statisztika, közgazdaságtan, pénzügy korrepetálás tel. Betétkönyv: hasonló pénzelhelyezést biztosít. Meghatározott, kerek összegben váltható, hisz fix címletű.