A feliratkozás módja

Jel az opciókhoz

A megadott két töréspont közötti szakaszokat törli és visszatér a Töréspont szerkesztéséhez. Megszakítás A Megtör módot befejezi, és visszatér a Töréspont szerkesztő funkcióhoz. Rajzlapot beilleszt Új töréspontot illeszt be a vonalláncra a megjelölt töréspont után. Áthelyez A megjelölt töréspontot helyezi át.

Regen Az opció újragenerálja a vonalláncot.

Egyenesít Menti a megjelölt töréspont helyét, amíg az X jelet bármely más törésponthoz mozgatja. Ha el jel az opciókhoz távolítani egy két egyenes szakaszt összekötő ívszakaszt egy vonalláncból, majd az egyenes szakaszokat találkozásig meghosszabbítani, használja a LEKEREKÍT parancsot 0 lekerekítési sugárral. Következő Az X jelet a következő csomóponthoz helyezi. Előző Jel az opciókhoz X jelet az előző csomóponthoz helyezi.

Rajta Törli a megadott két töréspont közötti szakaszokat egyetlen egyenes vonallal helyettesítve őket, majd visszatér a Töréspont szerkesztése funkcióhoz.

  1. Ajánlom Nem nagyon rázta meg az Egyesült Államok és Irán között kirobbant konfliktus a tőzsdéket.
  2. Az opciókkal kapcsolatos keresetek módszerei
  3. 2D vonallánc kiválasztása (VLEDIT)

Ha a rajta opció kiadásakor csak egy töréspont van kijelölve és az X jelet nem mozgatja, akkor a megjelölt töréspontot követő szakaszt kisimítja a program, ha az egy ív volt.

Megszakítás Az Egyenesít módot befejezi, és visszatér a Töréspont szerkesztéséhez. Érintő Érintő irányt csatol a megjelölt törésponthoz későbbi ívillesztés céljából.

kiváló minőségű jelek a bináris opciók áttekintéséhez bitcoin legfrissebb hírek

Szélesség A megjelölt töréspontot közvetlenül követő vonalszakasz kezdő- és végvastagságát módosítja. Az új vastagság megjelenítéséhez a vonalláncot újra kell generálni. Megszakítás Kilép a Töréspont módosításából. Illeszt Egy ív-illesztett vonalláncot, azaz töréspontpárokat összekapcsoló ívpárokból álló sima görbét hoz létre. A görbe áthalad a vonallánc összes töréspontján és a megadott érintő irányokat használja.

könnyű pénz opciókra pénzt keresni az interneten a feladatok elvégzésével

Spline Kontrollpontként, vagy keretként a kiválasztott vonallánc pontjait használva egy B-spline-t közelítő görbét hoz létre. Ez a görbe, amelynek elnevezése spline-illesztett vonallánc, áthalad az első és az utolsó kontrollponton, hacsak az eredeti vonallánc nem volt bezárva. A görbe a többi pont felé is közelít, de nem feltétlenül halad át azokon.

Itt egy csomó jel, ami miatt aggódni kell

Minél több kontrollpontot határoz meg a keret egy bizonyos részén, annál nagyobb mértékben húzzák a görbét. Másodfokú és harmadfokú spline-illesztett vonalláncok hozhatók létre. A spline-illesztett vonalláncok sokban különböznek az Illeszt opcióval készített görbéktől. Az Illeszt opció az összes kontrollponton áthaladó ívpárt szerkeszti.

Ha az eredeti vonallánc tartalmazott íves szakaszokat, azokat a szoftver kisimítja a spline keretének megformálásakor. Ha a keretnek van vastagsága, az eredményként kapott spline fokozatosan csökken az első töréspont vastagságáról az utolsó vastagságára.

Kilövési opciók beállításai

A közbenső vastagsági információkat a program nem veszi figyelembe. A kontroll töréspontok érintőspecifikációi nincsenek hatással a spline-illesztésre.

Spline görbe vonallánchoz illesztésekor a spline-görbe kerete nem vész el, tehát későbbi újraegyenesítéssel visszaállítható. Az opció illesztett görbékre és spline-görbékre egyaránt használható. A legtöbb szerkesztő parancs egyformán viselkedik spline-illesztett vonalláncok és illesztett görbék esetén. Az ELÉR parancs úgy módosítja a keretet, hogy új töréspontot ad hozzá ott, ahol a kezdő- vagy a végvonal metszi a határgeometriát. A PÁRH parancs egy vonalláncot hoz létre, csak az illeszkedő spline-görbével, amely az illeszkedő görbéknek megfelelően viselkedik.

A VLEDIT parancs Egybefűz funkciója kisimítja a splinet, és törli a spline információt az eredeti és bármilyen további hozzáadott vonalláncból.

Ha az Egybefűz művelet befejeződött, új spline illeszthető az eredményként kapott vonallánchoz. A VLEDIT parancs Töréspont szerkesztése opciójának az alábbi hatása van: A Következő és Előző opciók az X jelet áthelyezik a keret valamely pontjára, függetlenül attól, hogy a keret látható-e vagy sem. A Törés opció jel az opciókhoz a spline-görbét. A Beilleszt, Mozgat, Egyenesít és Szélesség opciók automatikusan újraillesztik a spline-görbét.

Az Érintő opció nincs hatással a spline-görbékre.

hogyan lehet napi 1000-et készíteni a bitcoinokon miért szivárogtattam ki a bináris opciókat

A tárgyraszter csak a spline-görbét magát látja, a keretet nem. Ha a keret kontrollpontokhoz szeretne illeszteni, akkor használja először a VLEDIT parancsot a vonallánc keret visszaállításához. Az alapérték 8. Nagyobb értéknél több vonalszakaszt rajzol a szoftver, és az opciók mi ez egyszerű értelemben spline közelítése pontosabb lesz.

Az így generált spline több helyet foglal el a rajzfájlban, és több időbe telik a létrehozása is.

2D vonallánc kiválasztása (VLEDIT)

Az illesztett görbék íveket használnak közelítő szakaszokként. Az ívek használata egyenletesebb generált görbét eredményez, ha kevés szakasz van megadva, viszont a görbe létrehozása több időbe telhet. A változtatás előtt nem szükséges a görbét kisimítani. Kisimít Eltávolítja az illesztési és spline-görbék által hozzáadott extra töréspontokat és kisimítja a vonallánc összes szakaszát. Megtartja a kontrollpontokhoz rendelt érintőirány-információkat a jövőbeni görbeillesztésekhez.

hogyan lehet helyesen vásárolni egy opciót 35 pénzkeresési mód online

VTgen A vonallánc fogóin áthaladó folyamatos mintázatú vonaltípust hoz létre. Kikapcsolt állásban az opció a vonaltípust minden töréspontnál egy-egy rövid vonallal kezdve és befejezve rajzolja meg.

A Vonaltípus-generálás nem alkalmazható elvékonyodó vonalszakaszokból álló vonalláncokra. Visszafelé Megfordítja a vonallánc csúcspontjainak sorrendjét. Ezzel a lehetőséggel megfordítható a beágyazott szöveget tartalmazó vonaltípust használó objektumok iránya. Attól függően például, hogy milyen irányban hozott létre egy vonalláncot, a vonaltípusban lévő szöveg fejre állítva jelenhet meg.

Kapcsolódó hivatkozások.