Ooo sgs globális kereskedelem. Agrárágazat Kukorica és Napraforgó Különszám - február by Horizont Média Kft. - Issuu

Látták: Átírás 1 Magyarországi útmutató a zöldség és gyümölcs nyomon követésére vonatkozó előírások betartásához v1. Összegzés Dokumentum jellemzője Dokumentum címe Jelenlegi érték Magyarországi útmutató a zöldség és gyümölcs nyomon követésére vonatkozó előírások betartásához Utolsó módosítás dátuma Kiadás 1. Domján Erika Dr.

Korai hibridek csoportja I. Középérésű hibridek csoportja 1. A Duna-balparti rögök vidéke - a Dunakanyarban, méterrel a tenger szintje fölött - talán nem számít a kukorica termesztéséhez legalkalmasabb területnek. A Tata és Komárom közti, mintegy lakosú Naszályon gazdálkodó Tóth Gyula és családja az olykor hálátlan talajviszonyok ellenére is kitart a növénytermesztés mellett.

Dudás Gyula dr. Kovács Sárkány Hajnalka Dr. Lucskai Attila dr. Maczák Béla Dr. Pál Károly dr. Sebők András Dr. Sütheő Péter Dr.

ooo sgs globális kereskedelem

Szűcs Viktória dr. GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. Burián László e. P3D Project Kft. Intersoft-Hungary Kft. Agrárgazdasági Kutató Intézet v1. Metro Kereskedelmi Kft. Lidl Magyarország Bt.

ooo sgs globális kereskedelem

Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Vonalkód Rendszerház Kft.

Natur-Food Kft. Pátria Nyomda Zrt. Földművelésügyi Minisztérium Pátria Nyomda Zrt. Bonduelle Central Europe Kft. István fejezet bővítése Munkacsoport tagok Visszajelzések átvezetése, végleges verzió 1. Jogi nyilatkozat Szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályzatának megfelelően a GS1 igyekszik elkerülni ooo sgs globális kereskedelem szellemi tulajdonjogi igényekkel kapcsolatos mindenféle bizonytalanságot, ezért a jelen Útmutatót összeállító munkacsoport résztvevőitől megkövetelte, hogy a GS1 tagjainak adjanak jogdíjmentes engedélyt vagy RAND ésszerű és nem diszkriminatív licencet a GS1 szellemi tulajdonjogi szabályzata szerinti szükséges igények érvényesítésére.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen Útmutatóban említett bizonyos funkciók olyan szabadalmi vagy egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alá eshetnek, amelyekre a szükséges igények nem vonatkoznak.

Az ilyen szabadalmak vagy egyéb szellemi tulajdonjogok nem tartoznak a GS1 engedélyezési kötelezettségei körébe. Továbbá, a GS1 szellemi tulajdonjogi szabályzata alapján biztosított engedélyekre vonatkozó megállapodás nem terjed ki olyan harmadik felek szellemi tulajdonjogaira és igényeire, akik nem vettek részt a munkacsoportban. Ennek megfelelően a GS1 azt ajánlja, hogy ha valamely szervezet a jelen Útmutató alapján bevezet ooo sgs globális kereskedelem rendszert, vizsgálja megy, hogy nincs-e olyan szabadalom, amely valamiképpen kiterjed a szervezet által a jelen Útmutató által kialakítandó rendszerre, és ezért nincs-e szükség a szabadalom vagy egyéb szellemi tulajdonjog alapján felhasználási engedélyre.

A kérdést ooo sgs globális kereskedelem kifejezetten a szervezet által tervezett rendszer jellemzőire nézve, a szervezet szabadalmi ügyekben jártas tanácsadójával egyeztetve megvizsgálni. A technológia fejlődése, a szabványok változása vagy jogszabályi változások folytán szükséges lehet a dokumentum módosítása. A GS1 a jelen Szabvány használatából vagy helytelen használatából eredő kártérítési felelősségét teljes mértékben kizárja; ide értve a különleges, közvetett, következményi vagy kompenzációs célú kártérítést, továbbá a szellemi tulajdonjogok v1.

A GS1 és a dokumentum összeállításában részt vett partnerek továbbá közreműködők nem vállalnak szavatosságot a dokumentum használatáért, nem vállalnak felelősséget az abban esetlegesen előforduló hibákért, és nem vállalnak kötelezettséget az abban szereplő információk mennydörög bináris opciók. Összegzés Jogi nyilatkozat Hogyan használjam a dokumentumot?

A nyomon követés általános áttekintése Hatáskör A nyomon követés általános kérdései A nyomon követés szükségessége Az adatok fontossága A piaci nyomás és a szabályozási igények Keresztfunkcionális A nyomonkövetési adatok szükségessége Az egyedi azonosítás szükségessége Nyomonkövetési adatok és nyomonkövetési rendszerek Nyomonkövetési adatok egy szervezeten belül Nyomonkövetési adatok az ellátási láncban Nyomonkövetési adatok kezelése A nyomonkövetési adatok forrásai A nyomonkövetési adatok pontossága A nyomonkövetési adatok érzékenysége A nyomonkövetési adatok minősége Nyomonkövetési ooo sgs globális kereskedelem megosztása Nyomonkövetési rendszerek Alkotóelemek Hatáskör Nyomonkövetési egységek azonosítása Nyomon követhető egységek mi a bináris opciók kitörése elosztásban és a logisztikában Nyomonkövetési résztvevők Nyomonkövetési helyszínek Tranzakciók és dokumentumok Nyomonkövetési adatok megosztása A tartalom és a kommunikációs módszer elkülönítése v1.

Bevezetés 2. A jelen dokumentum célja és alkalmazási területe A nyomon követhetőség egy üzleti folyamat, ami által a kereskedelmi partnerek végigkövethetik a termék útját a termőföldtől a kiskereskedelmi egységig vagy az élelmiszeripari szolgáltatóig. Minden nyomon követhetőségben részt vevő félnek azonosítania kell a termék közvetlen küldőjét beszállító és a közvetlen fogadóját vevőjét. A bináris opciók trükkje nyomon követhetőség elsődleges célja, hogy a termékek gyorsabb és pontosabb azonosítása, és a rájuk vonatkozó pontosabb információk gyorsabb nyújtása révén védje a fogyasztót.

Ez kiemelten fontos, a termék ellátási láncból történő visszahívása esetén.

A jelen dokumentum iránymutatásként szolgál a friss zöldség és gyümölcs ágazatra vonatkozó nyomon követhetőségi szabályok bevezetéséhez.

Az ellátási lánc-menedzsmentre és ooo sgs globális kereskedelem azonosításra vonatkozó legjobb gyakorlatok GS1 globális szabványokon és szolgáltatásokon alapulnak. A szabványokat az iparági szereplők fejlesztették ki annak érdekében, hogy az ellátási láncok üzleti gyakorlatait világszerte optimalizálják.

További információkat a GS1-ről a 4. Az Útmutató felhasználási területei: Az emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsök és zöldségek. Nyomonkövetési gyakorlatok a termelőtől a kiskereskedelmi egységig, vagy vendéglátóipari üzemeltetőig azaz külső ooo sgs globális kereskedelem követhetőség. A termék és szállítása során alkalmazott minden fajta szállítókonténerek, beleértve raklapokat, gyűjtőcsomagolásokat és fogyasztási cikkeket Az Útmutató alapja A jelen útmutató a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform FM, GS1, Zöldség és gyümölcs munkacsoportjának egyeztetésével és az alábbi dokumentumok felhasználásával készült: Friss zöldségek és gyümölcsök nyomon követése- Implementációs Útmutató, 2.

Integrált Útmutató 1 rész: Bevezetés Friss zöldségek és gyümölcsök ellátási lánc menedzsmentje, 1. Integrált Útmutató 4a rész: Fogyasztói egységek címkézése Friss zöldségek és gyümölcsök ellátási lánc menedzsmentje, 1.

GS1 Globális Nyomonkövetési Szabvány A GS1 keretrendszere az ellátási ooo sgs globális kereskedelem interoperábilis nyomonkövetési rendszereinek kialakításához, 2. Ez egy gyakorlati útmutató, amelyet olyan személyeknek szántak, akik a cégük működésében és ellátási láncában a nyomonkövetés alkalmazásáért felelősek. Az egyes szervezetek esetenként több tevékenységet is végeznek ezen tevékenységek közül. Ezt a dokumentumot bármilyen méretű szervezet, valamint az ellátási lánc összes résztvevője és érdekelt felei használhatják.

Ha Önnek vagy szervezetének szüksége van a nyomon követési adatok elérésére vagy megosztására, akkor ez a dokumentum releváns referencia lesz az Ön számára.

A nyomon követés általános áttekintése A nyomon követés a képesség egy adott objektummal kapcsolatos tevékenység folyamatának, a felhasználásának, illetve a helyzetének követésére [ISO ].

Termék vagy szolgáltatás esetén, a nyomon követhetőség a következőkre vonatkozhat: anyagok és összetevők eredete; feldolgozási történet; a termék vagy szolgáltatás elosztása és elhelyezése a szállítás után. A GS1 megközelítése az ellátási lánc-szintű nyomon követés érdekében a nyílt szabványok használatára összpontosít, hogy biztosítsa az ellátási láncok szempontjából releváns objektumok láthatóságát.

Ezen dokumentum célja, hogy segítse a szervezeteket és az iparágakat az teljes ellátási láncszintű nyomon követés megvalósításában: Olyan módszertan biztosítása, amelyet a szervezetek használhatnak az ooo sgs globális kereskedelem és célkitűzéseiknek megfelelő nyomonkövetési rendszerek kialakítására vonatkozó követelmények kidolgozása során.

A sikeres és interoperábilis kommunikáció lehetővé tétele az ellátási láncok között azáltal, hogy következetes módszereket nyújt a nyomon követhető objektumok azonosítására, valamint az ooo sgs globális kereskedelem mozgását vagy a velük kapcsolatos eseményeket rögzítő szabványos adatok létrehozására és megosztására az objektum teljes életciklusa során.

A meglévő és bevált szabványok alkalmazásával, azoknak a meglévő igényekhez igazításával elkerülhetőek az adott használati esetekre vonatkozó eltérő nyomon követési megközelítések Hatáskör A GS1 Globális Nyomonkövetési Szabványt végponttól végpontig terjedő ellátási láncok mentén történő felhasználásra szánták, és releváns minden olyan eseményhez, amely egy nyomon követhető objektum életciklusát befolyásolja, ideértve: A nyersanyagok, összetevők, köztes termékek és alkotórészek átalakítása és feldolgozása a termékben.

A termékek egyesítése és szétbontása, valamint az eszközökhöz való kapcsolódás például visszaváltható eszközök. Szállítás és forgalmazás, beleértve a határokon átnyúló kereskedelmet is. A termék karbantartásával, kisebb és nagyobb mértékű javításaival kapcsolatos műveletek többszörös használati vagy szolgáltatási ciklusokon keresztül.

A termékek fogyasztása, beleértve az adagolást és az alkalmazást.

A globális világ sajátosságai: előnyök és hátrányok

A ooo sgs globális kereskedelem eldobása és megsemmisítése, valamint az anyagok újrahasznosítása. Ezen dokumentum feltételezi, hogy minden egyes szervezetnek megvan a saját célja a nyomon követési rendszerek és az üzleti tevékenységet ösztönző eszközök létrehozása során.

Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, minden egyes szervezetnek biztosítania kell, hogy rendszereik interoperábilisak, összekapcsolhatóak legyenek, azaz együttműködjenek a többi szervezet rendszereivel az jól fizetett munka az internet befektetése nélkül láncok mentén.

Meghatározza és hivatkozik az adatgyűjtésre és -megosztásra vonatkozó szükséges követelményekre egy egyszerű modell segítségével, amely az ismert és megbízható felügyeleti vagy tulajdonosi láncok mentén működik. A nyomonkövetési adatokat a "ki, mi, mikor, hol és miért" dimenziók mentén rögzítjük és megosztjuk annak érdekében, hogy az alkalmazások számára megfelelő üzleti környezetet biztosítsunk az adatok hatékony felhasználásához.

Ezenkívül olyan alapot is biztosít, amely lehetővé teszi az adatmegosztást az összetettebb ellátási láncok között, ahol a feleknek olyan vállalatoktól kell az információt beszerezniük, amelyek nem közvetlen kereskedelmi partnereik, és amelyekkel bizalmi kapcsolat kialakítására lehet szükség, mielőtt az adatokat megosztanák. Ez a dokumentum technológiailag semleges.

Alapvető elveken alapul, amelyek a GS1 szabványrendszerének középpontjában állnak: Azonosítás - Adatgyűjtés - Megosztás. Ezek az alapelvek arra szolgálnak, hogy elmagyarázzák, hogyan lehet a GS1 szabványrendszert felhasználni a nyomonkövetési megoldásokhoz. A GS1 Globális Nyomonkövetési Szabvány nem ooo sgs globális kereskedelem irányul, hogy versenyezzen gyors opciós kereskedési stratégia nemzetközi szabványokkal, amelyek olyan nyomonkövetési követelményeket tartalmaznak, mint például az ISO szabványok, a Globális Élelmiszerbiztonsági Kezdeményezés GFSI vagy egyéb tanúsítási rendszerek, hanem kiegészítik és kiteljesítik azokat.

Amíg ezek a szabványok meghatározzák, hogy "mit" kell tenni, a GTS segítséget nyújt a vállalatoknak és a szervezeteknek, hogy megértsék, "hogyan" teljesíthetik ezeket a követelményeket a szabványosított nyomonkövetési adatok felhasználásával A nyomon követés általános kérdései A nyomon követés szükségessége A nyomon követés stratégiai prioritássá vált a szervezetek számára világszerte.

Az ellátási lánc minőségének, hatékonyságának és átláthatóságának javítása mellett a nyomonkövetési adatok megosztása és felhasználása lehetővé teszi olyan megoldások kifejlesztését, amelyek növelik az ellátási lánc biztonságát Az adatok fontossága A nyomon követés lehetővé teszi a releváns adatokhoz való hozzáférést, hogy az adatok elemezhetők legyenek, és döntéseket lehessen hozni.

Az adatok hozzáférhetősége kulcsfontosságú a válaszadási sebesség és az elemzés pontosságának növeléséhez. Ez magában foglalja az összes fontos eseményről szóló részteles információk összegyűjtését, tárolását és az ezekről készült beszámolókat az ellátás és a termelés során.

Ezt az információt többféle módon lehet felhasználni a műveletek javítására vagy a látszólag nem kapcsolódó kihívások megoldására. A nyomonkövetési adatok sokkal több mindenre használhatóak fel, mint a válság-menedzsment. Az adatok és a hozzájuk kapcsolódó módszerek, például az adatelemzés az egyik legfontosabb módja annak, hogy a szervezetek ellenőrizzék, és proaktívan figyelemmel kísérjék az ellátási láncukat. Különböző egyéb forrásokat, például időjárás-információkat, földrajzi adatokat, demográfiai adatokat is alkalmaznak.

Az átláthatóság, amely utal arra, hogy biztosítani kell a láthatóságot, és a pontos információhoz való hozzáférést az ellátási láncok között beleértve a fogyasztókat isgyakran a nyomonkövetési projektek gyakori fontos mozgatórugója.

Bizonyos átláthatósági követelmények teljesíthetők az ügyfelekről, a beszállítókról, a termékekről és a gyártási feltételekről szóló statikus adatok felhasználásával. A bonyolultabb segít pénzt keresni az oldalon statikus adatokra, valamint a tényleges ellátási lánc eseményekre és tranzakciókra vonatkozó dinamikus adatokra van szükség, azaz a nyomon követésre A piaci nyomás és a szabályozási igények A mai ellátási láncok hosszúak és bonyolultak.

Gyakran keresztezik egymást más ellátási láncok sokaságával, így a nyomon követés több résztvevőből és több láncból álló kihívást jelent. A nyomon követés kritikus tényezői a piaci nyomás és az új szabályozások. A nyomon követés bonyolult dimenziója a változó és átalakuló szabályozásnak való megfelelés.

ooo sgs globális kereskedelem

A mai globális gazdaságban az ellátási lánc nyomon követése magában foglalja az ellátási láncban részt vevő országok és régiók több joghatóságnak való együttes megfelelését.

Ennek eredményeként minden szervezetnek számos belső és külső nyomonkövetési követelménnyel kell szembenéznie.

Fő navigáció

Ezen dokumentum célja, hogy az összetett és hosszú ellátási láncok alapvető adatmegosztási igényeit mindenkire vonatkozólag elmagyarázza Keresztfunkcionális Mivel a nyomonkövetési adatok megosztása és használata hatással lehet az üzleti tevékenységek sok szempontjára, nem meglepő, hogy a nyomonkövetési eszközök és megoldások a szervezetek számos funkciójában és részlegében jelentősek, többek között, de nem kizárólag: Minőség- és biztonságtechnikai csoportok kockázatkezelés, felidézési készség, auditálás, hibák és események kezelése, lejárati idő kezelése, állományforgatás.

Szabályozási és szervezeti követelményekkel foglalkozó megfelelőségi csoportok. A fogyasztókkal kapcsolatba kerülő csoportok, amelyeknek meg kell osztaniuk a vonatkozó információkat. Belső csoportok, amelyek feladata a hamisítás elleni küzdelem, lehetővé téve az ellátási lánc biztonságát vagy a márka védelmét.

Az etikai és környezetvédelmi témákra összpontosító társadalmi felelősségvállalási csoportok. A termék életciklus menedzsment csoport. Rendszerfejlesztési és irányítási csoportok. Az ilyen különféle funkciókért felelős személyek gyakran különböző perspektívákkal rendelkeznek a nyomonkövetési rendszerek és eszközök igényeiről. Mindezek a különböző perspektívák fontosak, és ezen dokumentum célja a szükségletek közös megértése: Közös nyelv létrehozása a nyomon követés adatkezelési vonatkozásairól, Az interoperábilis nyomonkövetési rendszerek létrehozására vonatkozó elvek meghatározása, amelyek valamennyi érdekelt fél szükségleteit képesek szolgálni A nyomonkövetési adatok szükségessége A nyomonkövetési rendszereket nyomonkövetési adatok működtetik.

Ooo sgs globális kereskedelem nyomonkövetési adatok az egyes szervezetek által végrehajtott ooo sgs globális kereskedelem üzleti folyamatok végrehajtásával jönnek létre.

Minden olyan esetben, amikor egy nyomon követéshez kapcsolódó folyamatot végrehajtanak bármely szervezetben, nyomonkövetési adatok keletkeznek. Ezek az adatok üzleti adatokat tartalmaznak az adatokat használó alkalmazások számára, és öt fontos dimenzióra kiterjedő információt tartalmaznak: Ki, mi, hol, mikor és miért.

ooo sgs globális kereskedelem

Ki: Mely felek vesznek részt? Egyedileg azonosított entitások, amelyek az ellátási láncban haladó objektumok kezelésében, felügyeletében vagy tulajdonlásában vesznek részt. Ha szükség van az entitás és szerepének megkülönböztetésére a folyamatban, akkor érdemes ezt bevonni.

ooo sgs globális kereskedelem

Mi: Mi az elsődleges objektum, amelyet nyomon kell követni? Milyen kapcsolódó objektumokat kell nyomon követni? Az ellátási láncban haladó objektumok egyedi azonosítása rendkívül fontos. Ezek lehetnek egyedi termékek, valamint termékek nagyobb szállítmányai.

ooo sgs globális kereskedelem

Tartalmazhatnak más fizikai vagy virtuális objektumokat is, például közlekedési eszközöket, felszereléseket beleértve a visszaszolgáltatható szállítási tételeket és dokumentumokat. Hol: Hol történtek ezek a mozgások vagy események? Az egyedileg azonosított helyszínek kritikus fontosságúak ahhoz, hogy megértsük az objektumnak az ellátási láncon átívelő útját. Lehet egy gyártási helyszín, egy speciális gyártósor, egy raktár, egy mező, egy óceán, egy értékesítési hely, egy kórház, egy hajó vagy egy vasúti kocsi.

Mikor: Mikor történt olyan mozgás vagy esemény, amely érintette az objektumot? A dátum, az idő és az időzóna, amikor egy adott esemény bekövetkezik, biztosítja az objektum mozgásának idővonalát az ellátási láncon keresztül. Miért: Mi történt?

Milyen üzleti folyamat zajlott az esemény bekövetkezésének idején? Milyen üzleti tranzakciókra került sor? Miért volt az objektum azon a helyszínen abban az időpontban? Ez biztosítja az üzleti kontextust az események körül.

A szállítási és fogadó események a felügyeleti vagy tulajdonjogi láncban bekövetkezett változásokat jelölik, míg egy adagolási esemény azt jelezheti, hogy egy beteg számára egy adott gyógyszer került beadásra.

Intercontact ьzleti ajбnlatok - Йlelmiszeripar terьletйrхl

A gyártás során az átalakulási események jelzik, ha egy vagy több összetevő visszafordíthatatlan kombinálásából egy vagy több új kimenetet vagy terméket hoztak létre.

Amikor a teljes ellátási láncra kiterjesztjük ezt a nézetet, világossá válik, hogy minden egyes szervezet a saját nyomonkövetési adatsorát kezeli.

A végponttól végpontig terjedő ellátási lánc nyomon követéséhez több szervezetből származó adatokhoz kell hozzáférni és azokat egymással kombinálni Az egyedi azonosítás szükségessége Minden nyomonkövetési rendszer középpontjában nyomon követhető objektumok azonosítása áll. A nyomon követhető objektum olyan fizikai vagy digitális objektum, amelyre vonatkozóan szükség van annak történetére, alkalmazásaira vagy helyére vonatkozó információk lekérésére.

  1. [Frissítve #2] Ausztrália után Európában sem árusíthatja a Samsung a Galaxy Tab et | HUP
  2. И все же, хотя зачатие и рождение уже совершенно изгладились из человеческой памяти, физическая любовь продолжала жить.
  3. Bináris opciók nézni
  4. Befektetések az interneten keresztül, hova fektessenek be
  5. Мы теперь можем ему помочь, но ведь в его бесконечной жизни мы промелькнем всего лишь ничтожнейшим эпизодом.
  6. Хедрон знает, где я, - сказал .
  7. Миры эти должны были иметь гигантские размеры, чтобы быть видимыми на подобном расстоянии.

A nyomon követhető objektumok közé tartoznak például a termékek például fogyasztási cikkek, gyógyszerek, elektronikus eszközöklogisztikai egységek például raklapos áruk, csomagok és eszközök például teherautók, hajók, vonatok, villás emelők. Tétel-szintű azonosítás, ahol a nyomon követhető objektum szerializált azonosítóval azonosítható, korlátozva az ugyanazon azonosítóval rendelkező nyomon követhető objektumok számát egy adott tételre.