Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Plot trenddiagram, Visszajelzés

This article provides information on how to track the cost of your lab. Bemutatja, plot trenddiagram tekintheti meg a plot trenddiagram aktuális naptári hónapjának becsült költségeit. It shows you how to view the estimated cost trend for the current calendar month for Cheremushkin kereskedési vélemények lab. A cikk azt is bemutatja, hogyan tekintheti meg plot trenddiagram erőforrásokra vonatkozó havi költségeket a laborban.

The article also shows you how to view month-to-date cost per resource in the lab. Tekintse meg a havi becsült laboratóriumi költségek trendjétView the monthly estimated lab cost trend Ebben a szakaszban megtudhatja, hogyan használhatja a havi becsült költség trend diagramot az aktuális naptári hónap becsült költségének és az aktuális naptári hónapra vetített teljes havi költségének megtekintéséhez.

A CoinGenius virtuális titkosítási eseményt rendez

In this section, you learn how to use the Monthly Estimated Cost Trend chart to plot trenddiagram the current calendar month's estimated cost-to-date and the projected end-of-month cost for the current calendar month. Azt is megtudhatja, hogyan kezelheti a laborok költségeit úgy, hogy a kitűzött célok és a küszöbértékek megadásával kiváltja az eredményeket a DevTest Labs szolgáltatásban.

You also learn how to manage lab costs by setting spending targets and thresholds that, when reached, trigger DevTest Labs to report the results to you.

A havi becsült költség trend diagram megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:To view the Monthly Estimated Cost Trend chart, follow these steps: Jelentkezzen be az Azure Portalra. Sign in to the Azure portal. Válassza a minden szolgáltatáslehetőséget, majd válassza ki a DevTest Labs elemet a listából. A Labs listából válassza ki a labort.

From the list of labs, select your lab. Válassza a konfiguráció és szabályzatok lehetőséget a bal oldali menüben. Select Configuration and policies on the left menu.

A Bitcoin még egy 2020-as csúcsra

A bal oldali menüben a Cost Tracking szakaszban válassza a Cost trend elemet. Select Cost trend in the Cost tracking section on the plot trenddiagram menu. Az alábbi képernyőfelvételen egy példa látható a Plot trenddiagram diagramra.

opciók a tos-ban

The following screenshot shows an example of a cost chart. A becsült költségérték az aktuális naptári hónap becsült költséghatékony értéke.

Account Options

The Estimated cost value is the current calendar month's estimated cost-to-date. A tervezett költségek a teljes aktuális naptári hónap becsült díja, amelyet az előző öt nap Lab-díja alapján számítunk fel. The Projected cost is the estimated cost for the entire current calendar month, calculated using the lab cost for the previous five days. A rendszer a következő egész számra kerekíti a költségeket. The cost amounts are rounded up to the next whole number.

hogyan lehet pénzt keresni satoshi

Például:For example: 5,01 legfeljebb As it states above the chart, the costs you see by default in the chart are estimated costs using Pay-As-You-Go offer rates. A diagramon megjelenő saját költségkeretek is megadhatók a tesztkörnyezet költségekkel kapcsolatos céljainak kezelésével. You can also set your own spending targets that are displayed in the charts by managing the cost targets for your lab.

A költségek kiszámítása nem tartalmazza a következő költségeket:The following costs are not included in the cost calculation: A CSP és a DreamSpark-előfizetések jelenleg nem támogatottak, mert a Azure DevTest Labs az Azure számlázási API -k használatával számítja ki a laboratóriumi költségeket, amely nem támogatja a CSP vagy a DreamSpark előfizetéseket. Ajánlati díjak. Your offer rates. Jelenleg nem használhatja a Microsoft vagy a Microsoft partnereivel egyeztetett ajánlati díjakat az Ön előfizetése alatt látható.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Currently, you can't use the offer rates shown under your subscription that you have negotiated with Microsoft or Microsoft partners. Csak utólagos elszámolású díjszabást használunk. Only Pay-As-You-Go rates are used. Saját adókYour taxes KedvezményekYour discounts A számlázási pénznem.

Your billing currency. Jelenleg a tesztkörnyezet díja csak USD pénznemben jelenik meg. Currently, the lab cost is displayed only in USD currency. A tesztkörnyezet díjszabásának kezeléseManaging cost targets for your lab A DevTest Labs segítségével hatékonyabban kezelheti a laborban felmerülő költségeket, ha megtekinti a havi becsült költség trend diagramot.

DevTest Labs lets you better manage the costs in your lab by setting a spending target that you can then view in the Monthly Estimated Cost Trend chart. A DevTest Labs értesítéseket is küldhet, ha eléri a megadott megcélzott kiadásokat vagy küszöbértékeket.

DevTest Labs can also send you a notification when the specified target spending or threshold is reached. A Cost trend lapon válassza a kezelés céllehetőséget. On the Cost trend page, select Manage plot trenddiagram.

Vélemények

A cél kezelése lapon határozza meg a kiadások célját és a küszöbértékeket. On the Manage target page, specify a spending target and thresholds. Azt is beállíthatja, hogy az egyes kiválasztott küszöbértékek a Cost trend diagramon vagy egy webhook-értesítésen keresztül legyenek jelentve. You can also set whether each selected threshold is reported on the cost trend chart or through a webhook notification. Válassza ki azt az időszakot, amely alatt a költségeket nyomon szeretné követni.

Select a time period during which you want cost targets tracked. Havi: a Cost-célok havonta vannak követve. Monthly: cost targets are tracked per month.

Kijavítva: a rendszer a költségeket a kezdő és a záró dátumokban megadott dátumtartomány szerint nyomon követi. Fixed: cost targets are tracked for the date range you specify in the start and end dates.

bináris opciók bin guru

Ezek az értékek általában azt jelzik, hogy a projekt mennyi ideig fut. Typically, these values represent how long your project is scheduled to run.

Az ADA napi grafikonja jelentős bullish hullám alakul ki

Határozza meg a cél költségeit. Specify a Target cost. Például azt, hogy mennyit kíván költeni a laborra a megadott időszakban. For example, how much you plan to spend on this lab in the time period you defined.

Ingyenes próbaverziók SaaS Orders trendFree trials SaaS orders trend Az összegző irányítópult elemeiElements of the Summary dashboard Az alábbi szakaszok azt ismertetik, hogyan használható az összegző irányítópult, és hogyan lehet beolvasni az adatelemzést.

Értesítés: ha eléri ezt a küszöbértéket, a rendszer értesítést küld a megadott webhook URL-címéről. Notify: When this threshold is met, you are notified by a webhook URL you specify. Ábra a diagramon: Ha ezt a küszöbértéket teljesíti, az eredményeket a megtekinthető trend Graph diagramon láthatja el, ahogyan a a havi becsült költség trend chart megtekintése című témakörben plot trenddiagram szerint.

Plot on chart: When this threshold is met, the results are plotted on the cost trend graph that you can view, as described in Viewing the Monthly Estimated Cost Trend chart. Ha úgy dönt, hogy a küszöbérték teljesülése esetén értesítést kapmeg kell adnia egy webhook URL-címét. If you choose to Notify when the threshold is met, you must specify a webhook URL.

Az Integration Cost Integration területen válassza a kattintson ide az integráció hozzáadásához. In the Cost integrations area, select Click here to add an integration.

Gyakorisági függvény

Ha megadja az értesítéseket, meg kell adnia egy webhook URL-címét. If you specify Notify, you must define a webhook URL. Hasonlóképpen, ha megad egy webhook URL-címet, be kell állítania az értesítéseket a be értékre a Cost küszöbérték ablaktáblán. Az itt való belépés előtt létre kell hoznia egy webhookot. You must create a webhook prior to entering it here. A webhookokkal kapcsolatos további információkért lásd: webhook vagy API Azure-függvény létrehozása.

Ár megtekintése erőforrás szerintView cost by resource A Labs havi költség trend szolgáltatásával megtekintheti, hogy mennyit költött el az aktuális naptári hónapban. The monthly cost trend feature in labs allows plot trenddiagram to see how much you have spent in the current calendar month.

bináris opciók társult minősítése

Azt is mutatja, hogy a kiadások kivetítése a hónap végéig, az elmúlt hét napban megadott költségek alapján történik. It also shows the projection of the spending until the end of the month, based on your spending in last seven days. Annak megismeréséhez, hogy a laborban töltött kiadások miért nem teljesítik a küszöbértékeket, használhatja a Cost by Resource funkciót, amely megjeleníti a tábla erőforrásainak havi költségeit.

To help you understand why the spending in plot trenddiagram lab is meeting thresholds early on, you can use the cost by resource feature that shows you the month-to-date cost per resource in a table. Jelentkezzen be az Plot trenddiagram Portalra.

A laborok listájából válassza ki a kívánt labort. From the list of labs, select the desired lab.

Hisztogram

A bal oldali menüben a Cost Tracking díjszabás szakaszban válassza ki az erőforrás lehetőséget. Select Cost by resource in the Cost tracking section on the left menu.

Ekkor megjelenik a laborhoz társított egyes erőforrásokhoz kapcsolódó költségek.

hogyan lehet pénzt keresni, mit kell tennie

You see the costs associated with each resource associated with a lab. Ezzel a funkcióval egyszerűen azonosíthatók azok az erőforrások, amelyek a legtöbbet teszik lehetővé, így a laboratóriumi költségek csökkentése érdekében műveleteket végezhet. This feature helps you to easily identify the resources that cost the most so that you can take actions to reduce the lab spending.

tiltott bináris opciós módszerek