Üzemeltetési utasítás

Ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

B opció Opciók Elektromos telepítés Kiegészítő rendelkezések A bekötési rajzok és kapocskiosztási tervek használata Huzalozási utasítások Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 3 4 Tartalomjegyzék 5.

A dokumentáció minden olyan személynek szól, aki a terméken szerelési, telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez. A dokumentációt olvasható állapotban bocsássa rendelkezésre. Győződjön meg róla, hogy a berendezésért és az üzemeltetésért felelős, illetve a terméken saját felelősségükre dolgozó személyek a dokumentációt végigolvasták és megértették.

Az alkalmazott veszélyszimbólumok általános vagy különleges veszélyre utalnak. A veszély jellege és forrása.

A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye i. Intézkedés ek a veszély elhárítására. Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 7 8 1 Általános tudnivalók Szavatossági igények 1. Ez a készülék zavarmentes üzemeltetésének és az esetleges szavatossági igények érvényesítésének feltétele.

Mi van a termékeinkben?

A terméken való munkavégzés megkezdése előtt olvassa el a dokumentációt! Ez a biztonságos üzemeltetés alapfeltétele. A termékek csak ezen előfeltétel teljesülése esetén érik el a megadott terméktulajdonságokat és teljesítményjellemzőket.

Minden jog fenntartva. Mindennemű akár kivonatos formában történő sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb hasznosítás tilos. D funkcionális biztonság" c. Érvényes a DRS. A névleges méretet vagy kiviteli méretet jelenti Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 9 10 2 Biztonsági tudnivalók Előzetes megjegyzések 2 Biztonsági tudnivalók 2. Ha kiegészítő komponenseket is használ, vegye figyelembe azok figyelmeztetéseit és biztonsági utasításait is.

Halál vagy súlyos testi sérülések. Sérült terméket soha ne telepítsen. Haladéktalanul jelezze a sérüléseket a szállítmányozó vállalatnak. A szükséges burkolatok meg nem engedett eltávolítása, ooo munzana trading rus hivatalos honlapja alkalmazás, helytelen telepítés vagy kezelés esetén súlyos személyi sérülések és anyagi károk veszélye áll fenn.

További információk a következő fejezetekben találhatók.

Üzemeltetési utasítás - PDF Free Download

Győződjön meg róla, hogy a berendezés és az üzem felelős személyei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették a dokumentációt. Üzemeltetőként győződjön meg róla, hogy az alábbi munkákat képesített szakszemélyzet végezze el: szállítás, tárolás, felállítás és szerelés, telepítés és csatlakoztatás, üzembe helyezés, karbantartás és gondozás, üzemen kívül helyezés, leszerelés, ártalmatlanítás.

Ügyeljen rá, hogy a terméken dolgozó személyek az alábbi előírásokat, rendelkezéseket, dokumentumokat és utasításokat betartsák: az országos és helyi biztonsági és balesetvédelmi előírások, a készüléken elhelyezett figyelmeztető és biztonsági táblák feliratai, minden további vonatkozó tervdokumentáció, telepítési és üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajz, sérült termék nem kerül felszerelésre, beépítésre vagy üzembe helyezésre, a berendezésre vonatkozó valamennyi előírás és rendelkezés.

Ellenőrizze, hogy az a berendezés, amelybe a terméket beépítik, kiegészítő felügyeleti és védőberendezésekkel legyen felszerelve. Ennek során vegye figyelembe a műszaki munkaeszközökről szóló érvényes biztonsági rendeleteket és törvényeket, valamint a balesetvédelmi előírásokat.

Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 11 12 2 Biztonsági tudnivalók Célcsoport 2. E dokumentáció értelmében szakember az a személy, aki ismeri a termék felépítését, mechanikai telepítését, hibaelhárítását és állagmegóvását, valamint rendelkezik az alábbi képzettségekkel: az országban érvényes előírások szerint a mechanikai területen szükséges képzettség, a jelen dokumentáció ismerete.

ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

Elektrotechnikai munkákat kizárólag képzett villamossági szakember végezhet el. E dokumentáció értelmében villamossági szakember az a személy, aki ismeri a termék elektromos szerelését, üzembe helyezését, hibaelhárítását és karbantartását, valamint rendelkezik az alábbi képzettségekkel: az országban érvényes előírások szerint az elektrotechnikai területen szükséges képzettség, a jelen dokumentáció ismerete.

REMS GmbH & Co KG - Szervizek

Az érintett személyeknek ezen túlmenően ismerniük kell az érvényes biztonsági előírásokat és törvényeket, valamint a jelent dokumentációban hivatkozott szabványokat, irányelveket és törvényeket. A nevezett személyeknek az üzem kifejezett felhatalmazásával kell rendelkezniük a készülékek, rendszerek és áramkörök biztonságtechnikai szabványok szerinti üzembe helyezésére, programozására, paraméterezésére, jelölésére és földelésére. Az összes egyéb szállítási, raktározási, üzemeltetési és ártalmatlanítási területen végzett munkát kizárólag megfelelő oktatásban részesített személyek végezhetik.

Ezeknek az oktatásoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett személyek képesek legyenek a szükséges tevékenységek és munkafolyamatok biztonságos és előírásszerű elvégzésére. Gépekbe történő beszerelés esetén a készülék üzembe helyezése azaz a rendeltetésszerű üzem megkezdése mindaddig tilos, amíg meg nem állapítják, hogy a gép megfelel a helyi törvényeknek és irányelveknek.

A megfelelőségi nyilatkozatban megnevezett szabványokat alkalmazzuk a termékre. Robbanásveszélyes Ex területen való alkalmazásuk tilos, hacsak nem kifejezetten arra tervezték őket. A típustábla ettől eltérő adatait figyelembe kell venni. Az alkalmazás helyén fennálló körülményeknek meg kell felelniük a típustábla adatainak. A frekvenciaváltók, a jeladók és a fékek, adott esetben a további tartozékok biztonságilag egyenként vagy kombináltan a háromfázisú váltakozó áramú motorba lehetnek beépítve.

A szám azt adja meg, hogy a hajtás melyik komponense biztonsági kivitelű.

B opció Opciók Elektromos telepítés Kiegészítő rendelkezések Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 3 4 Tartalomjegyzék 5. A dokumentáció minden olyan személynek szól, aki a terméken szerelési, telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez.

Lásd az alábbi, egyes termékeken túlmutató érvényességű kódtáblázatot: Funkcionális biztonság Fék Jeladó 02 x 04 x 11 x x Ha a típustáblán az FS logóba pl. Ha a hajtás típustábláján FS jelölés áll, a következő kiadványokban foglalt adatokat figyelembe kell venni és be kell tartani: "Biztonságosnak értékelt fékek DRDRN háromfázisú váltakozó áramú motorok funkcionális biztonság" c.

A szállítási károkat haladéktalanul jelezni kell a szállítmányozó vállalatnál. Az üzembe helyezést adott esetben fel kell függeszteni. Az emelőszemeket jól meg kell húzni.

A beépített szemescsavarok megfelelnek a DIN szabványnak. Az abban megadott terheléseket és előírásokat alapvetően be kell tartani.

A kötözőeszközök ferde húzásiránya a DIN szabvány szerint nem haladhatja meg a 45 -ot. Szükség esetén alkalmas, megfelelően méretezett szállítóeszközt kell használni. A további szállításhoz ismét ezeket használja. Kerülje el a forgási frekvencián és a hálózati frekvencia kétszeresén jelentkező, a felépítésből eredő rezonanciát.

Végezzen féklazítást beépített fékkel rendelkező motorok eseténforgassa meg kézzel a forgórészt, ügyeljen a szokatlan súrlódási zajokra.

A forgásirányt szétkapcsolt állapotban ellenőrizze. A szíjtárcsákat és a tengelykapcsolókat csak alkalmas készülékkel húzza fel, ill.

Kerülje a megengedettől eltérő szíjfeszességet. Alakítsa ki az esetleg szükséges csőcsatlakozásokat. A felül elhelyezkedő tengelyvéggel rendelkező beépítési helyzeteknél a helyszínen alakítson ki olyan fedelet, amely megakadályozza az idegen testek ventilátorba történő behullását. A szellőztetésnek akadálymentesnek kell lennie, a távozó levegő a szomszédos egységeké sem közvetlenül nem juthat be újra.

REMS GmbH & Co KG

Tartsa be a "Mechanikai szerelés" c. Ez a rendelkezés segédáramkörökre pl. A feszültségmentességet ellenőrizni kell! Ezenkívül tartsa be az EN szabványt adott esetben vegye figyelembe a fennálló nemzeti sajátosságokat, pl. A kapcsolási adatokat és a ooo munzana trading rus hivatalos honlapja ettől eltérő adatait, valamint a csatlakozódobozban található kapcsolási rajzot figyelembe kell venni.

A csatlakoztatást úgy kell végezni, hogy tartósan biztonságos elektromos kapcsolat jöjjön létre ne legyenek elálló drótvégek ; alkalmazza a hozzárendelt kábelvég-bekötést. Alakítson ki biztonságos csatlakozást a védővezetékhez. Csatlakoztatott állapotban a nem szigetelt és a feszültség alatt álló részek távolsága nem lehet kisebb, mint az IEC és a nemzeti előírások szerinti minimális érték.

Az IEC szerint kisfeszültségnél a következő minimális távolságok szükségesek: Névleges feszültség, U N V V Távolság 3 mm 5,5 mm A csatlakozódoboznak idegen testtől, szennyeződéstől, valamint nedvességtől mentesnek kell lennie. A fel nem használt kábelbevezető nyílásokat és magát a dobozt por- és vízmentesen kell lezárni.

ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

A hajtott elemek nélküli próbaüzemhez a retesz eke t rögzíteni kell. A fékkel ellátott kisfeszültségű gépeknél az üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a fék kifogástalan működését. Hogyan kereshet pénzt otthon saját kezűleg be az "Elektromos szerelés" c.

Szükség esetén forduljon a gyártóhoz. A védőberendezéseket a próbaüzem idejére se hatástalanítsa. Kétség esetén állítsa le a motort. Égési sérülés veszélye! Biztosítsa a forró felületeket az üzemszerű vagy véletlenszerű érintéssel szemben. Ehhez szabályszerűen helyezzen fel burkolatokat vagy figyelmeztetéseket.

ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

Minden munka megkezdése előtt hagyja a motort kellően lehűlni! A tartalékalkatrész-jegyzék segédleteként szolgálnak. Mérettől és kiviteltől függően eltérések lehetségesek. Jelentés CE jelölés az európai irányelveknek, pl. Ukrajna műszaki szabályzatának betartására vonatkozó igazolás. Csak akkor szerelje fel a hajtást, ha az alábbi feltételek teljesülnek: a hajtás típustáblájának adata megegyezik a hálózati feszültséggel, ill.

Amennyiben a standardtól eltérő hajtásokat rendel, a megadott feltételek eltérőek lehetnek. Ezért az eltérő feltételeket a rendelés visszaigazolásából keresse ki. Az utánkenő berendezéssel rendelkező, 5 évnél ooo munzana trading rus hivatalos honlapja tárolt motoroknál az üzembe helyezést megelőzően el kell végezni az utánkenést. Vegye figyelembe a motor kenőtábláján található adatokat.

Váltani szeretnél? Vár a ZF!

Ellenőrizze, hogy a motor nem szívott-e magába nedvességet a hosszabb tárolási idő alatt. Ehhez meg kell mérni a szigetelési ellenállást mérőfeszültség V. A szigetelési ellenállás lásd az alábbi ábrát erősen hőmérsékletfüggő! Ha a szigetelési ellenállás nem kielégítő, a motort meg kell szárítani.

Ha az érték a határ-jelleggörbe alatt van, a motort meg kell szárítani Motor szárítása A motor szárításakor járjon el az alábbi leírás szerint: Melegítse fel a motort forró levegő vagy a leválasztó transzformátor segítségével: forró levegővel A "J" forgórészjelű DR.

A "J" forgórészjelű DR. Fejezze be a szárítást, ha a szigetelési ellenállás átlépi a minimális értéket.

  • Kereskedés trendvonalakkal
  • Havonta 25 kereskedés
  • Kezdőlap | Unilever Magyarország
  • Hogyan lehet napi 1000-et készíteni a bitcoinokon
  • MobilityLifeBalance Anyavállalatunk a ZF Friedrichshafen AG A ZF egy globális technológiai vállalat, amely személygépkocsik, haszongépjárművek és ipari technológiák számára szállít rendszereket, elősegítve a mobilitás következő generációját.
  • Но мы оба -- и он и я -- будем уже мертвы на протяжении столетий, в то время как вы все еще будете оставаться юношей.

Ellenőrizze a csatlakozódobozt az alábbiak szerint: a belső tér száraz és tiszta a csatlakozó és rögzítő alkatrészek korróziómentesek a tömítés és a tömítőfelületek érintetlenek a kábeltömszelencék tömítettek; na nem, tisztítsa meg vagy cserélje ki kapcsolja sorba a leválasztó transzformátorral Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 31 32 4 Mechanikai telepítés Motorok tartós tárolása a tekercseket lásd a következő ábrákat a váltakozó segédfeszültség a névleges feszültség max.

Vágási sérülések. Helyezze be a reteszt a reteszhoronyba. Húzzon rá egy védőtömlőt a tengelyre. A hajtásrendszer lehetséges károsodása.

Tartsa be a következő utasításokat.

ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

A motortengely végeket a kereskedelemben kapható oldószerrel a korrózióvédő anyagoktól, szennyeződésektől és hasonlóktól alaposan meg kell tisztítani. Ne engedje, hogy oldószer jusson a csapágyakra és a tömítőgyűrűkre, mert ez anyagkárosodást eredményezhet! A hajtóműves motort csak a megadott beépítési helyzetben, sík, rázkódásmentes és csavarodásmentes alépítményre szabad felszerelni. Gondosan igazítsa be a motort és a munkagépet, hogy ne terhelje túl a kihajtótengelyt.

Vegye figyelembe a megengedett keresztirányú és axiális erőket.