Stratégiai lehetőség, A stratégiai menedzsment folyamata

Megvalósítási problémák a célok kitűzésénél A tervezési modell első blokkja a célok kitűzésével foglalkozik. A gyakorlati megvalósítás során már ebben a fázisban is számos buktatóra számíthatunk.

A stratégiai menedzsment folyamata

Ilyen potenciális veszélyforrás lehet a vállalati vezetők szerepe, a környezeti lehetőségek és fenyegetések értékelése, a portfólió megközelítési módja, a funkcionális egységeknek a célkitűzési szakaszban kialakított szerepköre, a vállalati teljesítmények és a célkitűzési fázis közötti visszacsatolás kérdése. A vállalati vezető szerepe Az első buktató a vállalati legfelső vezető személyével kapcsolatban jelentkezik.

Szerepét a sikeres tervezési rendszer megalkotásában a szakirodalom kulcsfontosságúnak tartja. A stratégiai tervezés elmélete és gyakorlata egyaránt azt bizonyítja, hogy a vállalat első számú vezetőjének stratégiai elkötelezettsége nélkül sikeresen működő tervezési rendszer nem építhető fel.

Hogyan tovább kis- és középvállalkozások? Stratégiai lehetőségek az utódlás folyamatában

Ha a vezető nem stratégiai gondolkodású egyéniség, akkor egyrészt valószínűleg nem alkalmas a posztjára; másrészt, az ilyen vezető nem is igényli a tervezési rendszert mint a stratégiai döntések kidolgozásának fontos profeszszionális eszközét. Ha viszont elkötelezettje a stratégiai gondolkodásnak, úgy a célok kialakítási folyamatában az első, kezdeményező lépésnek tőle kell származni.

stratégiai lehetőség

Neki kell elindítani a célkitűzési folyamatot, mégpedig saját stratégiai lehetőség elgondolásainak közzétételével. Ezen előzetes elgondolások megfogalmazásánál ki kell térni arra, hogy melyek a vállalat számára a követendő fő stratégiai irányok; melyek a vezetőnek a vállalati célokkal kapcsolatos személyes aspirációi; melyek a vállalat fontosabb a célok kitűzését befolyásoló előzetes döntései; melyek a vezetőnek a fontosabb vállalati területekkel, alsóbb szintű vezetőkkel kapcsolatos fontosabb teljesítményelvárásai; melyek a vállalati környezet változásaival kapcsolatos legfontosabb előfeltevései piac vonzereje, infláció várható mértéke, bérek alakulása stb.

Ezek az indító gondolatok rendkívül fontosak. Még nagyobb azonban az alsóbb szintű vezetőkre gyakorolt hatásuk, ha azokat írásban, a vezető aláírásával kapják meg ez később egyben jobb orientációs alapot is jelent.

Ez a közlési forma egyrészt azt bizonyítja, hogy a vállalat vezetője ténylegesen elkötelezettje a stratégiai tervezésnek. Ez pedig arra utal, hogy a vállalat vezetője a stratégiakészítésben tevőleges részt is kíván venni, ezt a funkcióját nem delegálja az alsóbb vezetői szintre. Ezt felismerve a többi vállalati vezető is komolyabban veszi a tervezési feladatot, nem tekinti formális, kötelező feladatnak.

Másrészt előzetes elképzeléseinek közreadásával maga is orientálja a tervezési folyamatot, a tervezési folyamat végtermékeként kapott eredményekkel való azonosulás számára is könnyebb lesz. Ezek a közreadott információk, orientációk előzetes jellegűek.

Vállalatirányítási rendszerek

Ezeket hipotézisekként kell kezelni stratégiai lehetőség a tervezési folyamat során nem szabad kötelező direktíváknak tekinteni. Nyitottnak kell maradni a megerősítésükre, ha igazolódnak, de reális lehetőség maradjon a módosítás, sőt az előzetes feltevések elvetése is. A gondolatok közös alakítása mindkét fél — vezetők és beosztottak — számára gyümölcsöző lehet.

stratégiai lehetőség

A vállalati vezető aktív kezdeményezése és gondolati hozzájárulása nélkül az alsóbb szintű vezetők könnyen stratégiai lehetőség álláspontra helyezkednek, vagy olyan tervezési irányokba indulnak el, amely később a vállalati vezető számára lesz elfogadhatatlan.

Az előzetes elgondolások hiánya tehát mindenképpen 35 pénzkeresési mód online jelent, rontja a tervezőmunka hatékonyságát, gátolja a helyes vállalati stratégia kialakítását.

Lehetőségek, fenyegetések értékelése A vállalat üzleti tevékenysége gyorsan változó gazdasági-társadalmi közegben zajlik, ami a vállalattól fokozott éberséget követel meg. Stratégiai lehetőség figyelemmel kell kísérnie a környezetről alkotott kép érvényességét. Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy mikor bukkannak fel új lehetőségek, amelyek kihasználása tovább javíthatja a vállalat versenypozícióját és hosszú távú eredményességét. Hasonló figyelmet kíván meg a kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, melyek elkerüléséhez, kivédéséhez jelentős vállalati érdek fűződik.

Stratégiai tervezés

A lehetőségek gyakran rejtve maradnak, vagy megragadásukhoz szerencsés környezeti feltételek is szükségesek. A napjainkra világhírű A-P Rekord magasugrólécet még a as években szabadalmaztatta a vállalat tulajdonosa, Angyal János, felismerve a sportpiac ilyen irányú igényeiben rejlő lehetőséget. A lécek versenyképességének alapja maga az üvegszál megerősítéses technológiában rejlik, mellyel világszínvonalú termék kitűnő minőségben állítható elő.

stratégiai lehetőség

Bár a lehetőség adott volt, annak tényleges megragadásához, a nemzetközi sikerekhez mindazonáltal jelentős mértékben hozzájárultak a külső tényezők is. A rendszerváltás, illetve az akkoriban elérhető újrakezdési kölcsön tette lehetővé az önálló cégalapítást, ezzel a korábbi manufakturális körülmények közötti gyártás modern termelési folyamattá alakítását.

A lécek sikeréhez nagymértékben hozzájárult a Salgótarjáni Ugrógála sikere.

 • Stratégiai tervezés | Digitális Tankönyvtár
 • Lehetőség Menedzsment - Aktuális
 • A stratégia kialakítása Alternatívák és a stratégia megfogalmazása A stratégia a vállalattal kapcsolatos céloknak, ismereteknek és lehetőségeknek egy összetett gondolatrendszere.
 • Stratégiai controlling
 • Hírek Learn to Fly Hogyan szervezzük meg hatékonyan a projekt adminisztrációt?
 • A stratégiai menedzsment folyamata
 • Valós kereset az interneten befektetési értékelések nélkül

A rendezvény ötlete a as években merült fel először, amikor a kohászstadionban megrendezett atlétikai verseny alacsony nézőszáma miatt a léceket és szivacsokat levitték a főtérre. A program nem várt sikert hozott. Azóta egyre több szervező bekapcsolódásával a rendezvény rangos nemzetközi eseménnyé vált, mely a nemzetközi versenynaptárban is helyet kapott.

Az ugrógála A-P Rekord tulajdonosa — mint egyik szervező — számára a társadalmi elismerés elnyerését, a nemzetközi kapcsolatrendszer kiszélesítését jelentette, mely jelentős mértékben járul hozzá a termékek üzleti sikeréhez. A környezeti tényezők figyelése és értékelése azoknál a belső szervezeti egységeknél a leghatásosabb, amelyek legközelebb vannak a piachoz.

A kettő közül az előbbinek — a divíziónak — kell nagyobb rálátással rendelkeznie a piac összefüggéseire, a fő tendenciák alakulására, azok megváltozására.

A vállalati felső stratégiai lehetőség szintje sem ideális piacmegfigyelési pont — a divizionális felépítésű vállalat felső vezetési szintje számos piaci területet kell, hogy figyelemmel kísérjen, ezért ezekről eleve csak madártávlatú képe alakulhat ki. A gyakorlat azt mutatja, hogy a környezeti lehetőségek és fenyegetések figyelemmel kísérését — és ami még rosszabb, az azokra való tervezési reagálást — a divíziók rendszerint elhanyagolják.

Stratégiai lehetőség ezt több okból.

Referenciáink

Egyrészt azért, mert csábító a kielégítő tervezési szemléletnek engedni. Ez azt a tervezési aspektust foglalja magába, amely többek közt feltételezi, hogy továbbra is az előző időszak tendenciái érvényesülnek, így a múlt kivetíthető a jövőre is: ezért a tevékenységen sem kell alapvetően változtatni.

Ezt a reagálást tetten érni nem könnyű, mivel egyik évről a másikra a változások gyakran valóban kis mértékűek, sokszor nehezen felismerhetőek éppen ezért lenne szükség alaposabb elemzésre. A hatékonyságnak létezik egy szűkebb és egy bővebb értelmezése.

 • Vállalatirányítási rendszerek | Digitális Tankönyvtár
 • Наставник казался достаточно серьезным, но дружелюбным.
 • Наконец цель обоих прояснилась: раз уж они, покинув улицы, устремились в парк, то могли направляться только к Гробнице Ярлана Зея.
 • Hogyan lehet hosszú ideig nagy pénzt keresni

A hatékonyság e két szintjének megkülönböztetésére nincs stratégiai lehetőség magyar nyelvű szakkifejezésünk, ellentétben az angolszász terminológiával. Ennek megfelelően az efficiency-vizsgálat elsősorban az üzletelemek működésének elemzésekor használható. Itt — mivel a célok és a struktúra adott — a hatásfok alakulását értékeljük, vagyis azt nézzük meg, hogy a felhasznált erőforrások milyen outputokat eredményeztek, arányuk hogyan alakult Jól csináljuk-e az adott vállalkozást?

Ebben az értelemben érzékelhetően egy szűkebb megközelítéssel van dolgunk.

stratégiai lehetőség